Deflator

Factor waarmee uit een waardeverandering een volumeverandering kan worden berekend. De factor corrigeert voor een verandering in prijzen.
De deflator bepaalt samen met de volumemutatie de waardemutatie.