Dagvoorziening gehandicapten

Instelling die uitsluitend gericht is op verzorging en opvang gedurende de dag, met als doel de sociale redzaamheid en de integratie van de gehandicapte in de samenleving te bevorderen en te behouden door het bieden van sociale en (ped)agogische vorming. Ter ondersteuning van deze vorming zorgt de instelling daarnaast voor de begeleiding van en voorlichting aan de directe omgeving van de gehandicapte.
Dagvoorzieningen gehandicapten omvatten dagverblijven voor verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten, maar ook activiteitencentra voor lichamelijk en/of zintuiglijk gehandicapten.
- Zintuiglijk gehandicapt: slecht tot niet functioneren van de zintuigen. Hieronder worden gerekend handicaps als autisme, visuele, auditieve en motorische handicaps.
- Meervoudig gehandicapt: slechts incidenteel kunnen lopen met steun of zich vrij zelfstandig kunnen verplaatsen met hulpmiddelen en/of door grote fysieke zwakte en/of handicap extra hulpbehoevend.