2 overleggende cbs'ers

Microdatabijeenkomsten

Deze bijeenkomsten worden 2 keer per jaar georganiseerd voor onderzoekers en beleidsmakers om kennis en ervaring uit te wisselen over het werken met CBS Microdata.

Naast de halfjaarlijkse gebruikersmiddagen organiseren we ook CBS-Odissei Microdata meetings die meerdere keren per jaar georganiseerd worden. Ideeën voor een meeting zijn welkom via microdata@cbs.nl.