Microdata gebruikersmiddag maart 2024

7 maart 2024 vond de Microdatamiddag over bestaanszekerheid plaats. Met bijdragen van o.a. Peter Hein van Mulligen, verschillende RA onderzoekers en inhoudelijke CBS experts. Alle presentaties zijn hieronder te vinden.