Microdatabijeenkomst april 2018

Collega's aan tafel

Gezondheid en Zorg

In de afgelopen jaren zijn nieuwe statistieken ontwikkeld op het gebied van gezondheid en zorg en hebben hierin de nodige veranderingen plaatsgevonden. Dit heeft ook consequenties voor de microdatabestanden die beschikbaar zijn voor onderzoekers. Interne en externe sprekers schetsten een beeld van de inhoud van de bestanden, hoe de resultaten gebruikt kunnen worden en wat er nog te wensen overblijft.

Tijdens de bijeenkomst zijn de onderstaande presentaties gehouden: