Woonbase: Financieel Economisch

De financieel-economische bestanden zijn onderdeel van de Woonbase en bevat gegevens over inkomen, vermogen, woonlasten en andere financieel-economische gegevens die relevant zijn voor woningmarktbeleid. Samen met de bestanden van de Woonbase kunnen hiermee betaalbaarheidsvraagstukken integraal worden onderzocht.

Meer over de-woonbase via deze link.

Bestanden beschikbaar over de jaren 2018 t/m 2022.