EZK-RVO-Beleidsinstrumenten: Innovatie

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan het ABR gekoppeld. Voor de beleidsinstrumenten met betrekking tot Innovatie zijn de volgende maatwerkbestanden beschikbaar over de jaren 2007 -2022: