EZK-maatwerk: overig

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) data over verschillende beleidsinstrumenten aan het ABR gekoppeld. Voor data die geen betrekking hebben op de instrumenten die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden uitgevoerd, zijn de volgende maatwerkbestanden beschikbaar over de jaren 2007-2020: