Maatwerk-microdatabestanden personen

Een overzicht van de meest recente documentatie van de beschikbare maatwerkbestanden met als thema Personen

Maatwerk personen

  1. Statistiek Wet Inburgering 2022
  2. Asielcohort, 201401-202310
  3. PBB: Personen en Beroepen gekoppeld aan Bedrijven, 2010-2022
  4. Stapelingsmonitor, 2012-2022
  5. Schuldenproblematiek, 201801-202301