POLS mil: Milieu en Inkomenswaardering uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS)

Periode: jaarbestanden 1997 t/m 2004