Leerlingen in het vwo kiezen steeds vaker natuurprofiel

Het aandeel leerlingen in het vwo met een natuurprofiel is gestaag toegenomen. Een natuurprofiel is al een aantal jaren het populairst. Meisjes kiezen echter nog steeds minder vaak een natuurprofiel dan jongens, maar het verschil wordt wel kleiner.

Sinds 2006/’07 natuur populairder dan maatschappij

Sinds de invoering in 1998/’99 van de profielen in de bovenbouw van het vwo werden de maatschappijprofielen vaker gekozen dan de natuurprofielen. De populariteit van de natuurprofielen groeide echter wel. In het schooljaar 2006/’07 werd voor het eerst vaker voor een natuurprofiel gekozen dan voor een maatschappijprofiel.

Een mogelijke verklaring voor de toenemende populariteit van natuurprofielen is de invoering van de Tweede Fase nieuwe stijl. Hierdoor is de samenstelling van de vakkenpakketten veranderd.

Profielkeuze vwo leerjaar 4-6, 2003/’04-2009/’10*

Profielkeuze vwo leerjaar 4-6, 2003/’04-2009/’10*

Vooral meer meisjes met natuurprofiel

Meisjes volgen nog steeds minder vaak een natuurprofiel dan jongens. Het verschil neemt echter wel af. Meisjes kiezen relatief vaak voor Natuur en gezondheid, maar het aandeel meisjes met een profiel Natuur en techniek en de combinatie van beide natuurprofielen neemt toe. Het verschil in populariteit tussen een natuur- en maatschappijprofiel is bij meisjes kleiner geworden, een natuurprofiel wordt nu bijna even vaak gekozen.

Profielen gekozen door meisjes in het vwo, leerjaar 4-6, 2003/’04-2009/’10*

Profielen gekozen door meisjes in het vwo, leerjaar 4-6, 2003/’04-2009/’10*

Ook toename jongens met natuurprofiel

Er zijn op het vwo ook steeds meer jongens met een natuurprofiel. Vooral de keuze voor het profiel Natuur en techniek of de combinatie van beide natuurprofielen neemt toe. Waar bij de meisjes de natuur- en maatschappijprofielen steeds meer in balans zijn, komen ze bij de jongens juist verder uit elkaar te liggen.

Profielen gekozen door jongens in het vwo, leerjaar 4-6, 2003/’04-2009/’10*

Profielen gekozen door jongens in het vwo, leerjaar 4-6, 2003/’04-2009/’10*

Gelijke ontwikkeling op havo

Hoewel op de havo vaker wordt gekozen voor een maatschappijprofiel is er wel een soortgelijke ontwikkeling te zien als op het vwo. Ook op de havo neemt het aandeel leerlingen dat een natuurprofiel volgt toe en ook hier doet zich een grotere stijging voor onder meisjes dan onder jongens.

Arjan de Wit

Bronnen StatLine: