Technisch vakkenpakket

Het profiel ‘natuur en techniek’ (havo en vwo), het dubbelprofiel ‘natuur en techniek/natuur en gezondheid’ (havo en vwo) en de sector ’techniek’ (vmbo) worden gezien als technische vakkenpakketten. De ‘combinatiesector’ (vmbo) wordt niet als technisch vakkenpakket gezien, omdat het daarbij vaak om een combinatie zonder technische vakken gaat. Sommige leerlingen die geen technisch profiel of sector volgen, kiezen wel een technisch keuzevak. Losse keuzevakken worden echter niet geregistreerd en geven meestal geen toegang tot een technische vervolgopleiding. Daarom zijn zulke keuzevakken hier buiten beschouwing gelaten.