(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

Geslacht Leeftijd Onderwijssoorten Perioden Regio's Aantal leerlingen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Nederland 1.369.465
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Oost-Groningen (CR) 9.438
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Delfzijl en omgeving (CR) 3.213
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Overig Groningen (CR) 27.559
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Noord-Friesland (CR) 24.939
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidwest-Friesland (CR) 10.954
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidoost-Friesland (CR) 14.626
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Noord-Drenthe (CR) 15.059
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidoost-Drenthe (CR) 12.134
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidwest-Drenthe (CR) 10.427
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Noord-Overijssel (CR) 33.902
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidwest-Overijssel (CR) 12.287
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Twente (CR) 48.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Veluwe (CR) 61.316
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Achterhoek (CR) 28.042
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Arnhem/Nijmegen (CR) 54.423
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidwest-Gelderland (CR) 20.498
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Utrecht (CR) 116.295
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Kop van Noord-Holland (CR) 29.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Alkmaar en omgeving (CR) 19.677
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 IJmond (CR) 15.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Agglomeratie Haarlem (CR) 20.318
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zaanstreek (CR) 13.886
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Groot-Amsterdam (CR) 100.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Het Gooi en Vechtstreek (CR) 23.148
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 33.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 73.804
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Delft en Westland (CR) 19.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Oost-Zuid-Holland (CR) 28.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Groot-Rijnmond (CR) 119.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 32.706
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 6.537
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Overig Zeeland (CR) 22.479
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 West-Noord-Brabant (CR) 47.607
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Midden-Noord-Brabant (CR) 37.328
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Noordoost-Noord-Brabant (CR) 51.032
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 59.366
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Noord-Limburg (CR) 19.572
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Midden-Limburg (CR) 15.775
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Zuid-Limburg (CR) 36.037
Totaal mannen en vrouwen Totaal Basisonderwijs 2022/'23 Flevoland (CR) 40.337
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens per schooljaar over schoolregio, onderwijssoort en leeftijd van leerlingen die naar het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of een speciale school) gaan.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/'01.

De cijfers tot en met schooljaar 2022/’23 zijn definitief en de cijfers over schooljaar 2023/'24 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024:
De definitieve cijfers over schooljaar 2022/'23 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2023/'24 zijn toegevoegd.

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel. De cijfers over de schooljaren 2000/'01 tot en met 2016/'17 van deze tabel met gegevens over de stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties kunnen nog als maatwerk worden opgevraagd bij onze infoservice.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal 2025 komen de definitieve cijfers over schooljaar 2023/'24 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2024/'25 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal leerlingen
Het aantal leerlingen op scholen voor (speciaal) basisonderwijs of op speciale scholen die op 1 oktober van een betreffend schooljaar in een betreffende gemeente of regio staan.