Zoekresultaten

15 resultaten voor keyword:scholen
15 resultaten voor keyword:scholen

Factsheet Internationale scholen

Een factsheet over de uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen (private scholen) in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in...

Artikelen

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 4 Kwaliteitsonderwijs. Goed en toegankelijk onderwijs is voor iedereen belangrijk, in alle leeftijden en alle levensfasen, van kinderopvang en...

Dashboards

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs, mbo-niveau leerweg, studierichting en regiokenmerken

Cijfers

Ruim een op de drie onderwijsvacatures is voor voltijdbaan

In het schooljaar 2022/’23 ontstonden ruim 41 duizend vacatures in het onderwijs. Van alle vacatures was 36 procent voor een voltijdbaan (meer dan 0,8 fte). Als alle vacatures in het onderwijs...

Artikelen

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland en EU gedaald

In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af.

Artikelen

Meest gevolgde route naar universitair masterdiploma kost 148 duizend euro

De route die de meeste studenten afleggen naar een universitair masterdiploma kostte 148 duizend euro in 2012. Dit is de standaardroute waarbij zittenblijven en studievertragingen meetellen. De...

Artikelen
Artikelen

Aantal scholen in de omgeving

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Werk vaak belemmering voor cursusdeelname

Begin 2008 waren er in Nederland ruim 6,6 miljoen werkende mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Ruim een derde nam in het voorafgaande jaar deel aan cursussen, de rest deed dat niet. Van hen is...

Artikelen

brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen

Brinadressen: de rinobjectnummer van onderwijsinstellingen, 2009 t/m 2023

Overig

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 4 Kwaliteitsonderwijs. Goed en toegankelijk onderwijs is voor iedereen belangrijk, in alle leeftijden en alle levensfasen, van kinderopvang en...

Overig

Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen

Brinhotab: Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs, 2013 t/m 2023.

Overig

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Actuele cijfers die bijdragen aan het mondiaal monitoren van Sustainable Development Goal (SDG) ) 4 Kwaliteitsonderwijs. Goed en toegankelijk onderwijs is voor iedereen belangrijk, in alle leeftijden...

Overig

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 4 Kwaliteitsonderwijs. Goed en toegankelijk onderwijs is voor iedereen belangrijk, in alle leeftijden en alle levensfasen, van kinderopvang en...

Overig

Wat is synthetische data?

Synthetische data simuleren kenmerken van relaties tussen personen en objecten (bijvoorbeeld een school of een wijk), waardoor de realiteit kan worden nagebootst zonder dat de persoon of het object...

Overig