Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:scholen
14 resultaten voor keyword:scholen

Aantal scholen in de omgeving

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen
Artikelen

Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal

De uitgaven van huishoudens aan leermiddelen en lesmateriaal voor schoolgaande kinderen in de periode 2000-2017.

Cijfers

brinadressen , locatie van onderwijsinstellingen

Brinadressen: de rinobjectnummer van onderwijsinstellingen, 2009 t/m 2022

Overig

Werk vaak belemmering voor cursusdeelname

Begin 2008 waren er in Nederland ruim 6,6 miljoen werkende mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Ruim een derde nam in het voorafgaande jaar deel aan cursussen, de rest deed dat niet. Van hen is...

Artikelen

Brinhotab: Kenmerken HO onderwijsinstellingen

Brinhotab: Kenmerken van vestigingen van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs, 2013 t/m 2022

Overig

Heroverweging en bijstelling schooladvies

Kinderen in groep 8 van de basisschool krijgen zowel een toetsadvies als een advies van de leerkracht over welk schooltype voor het voortgezet onderwijs het beste bij hen past.

Overig

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2019/’20 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest.

Cijfers

Wat is synthetische data?

Synthetische data simuleren kenmerken van relaties tussen personen en objecten (bijvoorbeeld een school of een wijk), waardoor de realiteit kan worden nagebootst zonder dat de persoon of het object...

Overig

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 4 Kwaliteitsonderwijs. Goed en toegankelijk onderwijs is voor iedereen belangrijk, in alle leeftijden en alle levensfasen, van kinderopvang en...

Overig

Aantal adressen beschermde afnemers naar netgebied, 2021

aantallen beschermde afnemers van gas per netgebied. Op basis van beschikbare informatie zijn aantallen adressen met gasaansluitingen van stadsverwarmingsinstallaties, ziekenhuizen, verpleeg- en...

Cijfers

Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021

Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs per vo-schoolvestiging, 1 oktober 2021.

Cijfers

Meest gevolgde route naar universitair masterdiploma kost 148 duizend euro

De route die de meeste studenten afleggen naar een universitair masterdiploma kostte 148 duizend euro in 2012. Dit is de standaardroute waarbij zittenblijven en studievertragingen meetellen. De...

Artikelen

Aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland en EU gedaald

In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af.

Artikelen