Omzet transportsector 8,7 procent lager in derde kwartaal

Binnenvaart in Rotterdam
© CBS
De omzet van de transportsector was in het derde kwartaal van 2023 8,7 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de omzet in bijna alle deelbranches, alleen de luchtvaartsector zette meer om. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Omzetontwikkeling transportsector
JaarKwartaalOmzetontwikkeling (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2020Kwartaal 1-1,5
2020Kwartaal 2-20,8
2020Kwartaal 3-15,0
2020Kwartaal 4-8,1
2021Kwartaal 1-4,5
2021Kwartaal 222,2
2021Kwartaal 321,6
2021Kwartaal 425,3
2022Kwartaal 126,7
2022Kwartaal 231,9
2022Kwartaal 326,9
2022Kwartaal 411,4
2023*Kwartaal 1 4,4
2023*Kwartaal 2 -5,3
2023*Kwartaal 3-8,7
*voorlopige cijfers

Omzet personenvervoer hoger

In het personenvervoer was de omzet in alle deelbranches hoger. Het vervoer per spoor steeg met 14,6 procent. In vrijwel alle deelbranches waren de prijzen hoger Deze ontwikkeling werd ook zichtbaar bij de commerciële dienstverlening en transport.

Omzetontwikkeling personenvervoer, derde kwartaal 2023
DeelmarktOmzetontwikkeling (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Vervoer per spoor14,6
Taxibedrijven11,0
Personenvervoer over de weg10,9
Overig personenvervoer
over de weg
10,7

Omzet expediteurs, zeevaart en binnenvaart lager in derde kwartaal

Binnen het goederenvervoer was over de hele linie de omzet in het derde kwartaal lager dan een jaar eerder. De omzet in de zeevaart en binnenvaart was respectievelijk 14,8 en 22,8 procent lager dan een jaar eerder. De afname in vraag van zowel containers, natte en droge bulk zorgen voor een krimp voor zowel de binnenvaart als de zeevaart. De omzet van de expediteurs daalde met 29,4 procent. 

Deze ontwikkelingen waren ook zichtbaar bij de dienstprijzen voor de zeevaart en de binnenvaart voor het goederenvervoer. Deze waren respectievelijk 12,4 en 29,1 procent lager dan het derde kwartaal van 2022.

Omzetontwikkeling goederenvervoer
MarktOmzet ( %-verandering t.o.v. jaar eerder)
Expediteurs-29,4
Binnenvaart-22,8
Zee- en kustvaart-14,8
Goederenwegvervoer-4,7
Laden, lossen en overslag-9,4

Omzet luchtvaartsector hoger

De omzet van de luchtvaartsector was in het derde kwartaal 8,3 procent hoger dan een jaar eerder. In de dienstverlening voor de luchtvaart steeg de omzet met 25 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2022. Ook was er een toename in het aantal vluchten en het aantal passagiers. In het derde kwartaal van 2023 waren er 2, 1 miljoen meer passagiers dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Stagnerende prijzen en omzetten in de transportsector verwacht

Meer dan de helft van de bedrijven in de transportsector denkt dat de omzet komend kwartaal gelijk zal blijven. Een ruime meerderheid (81,9 procent van de bedrijven) denkt dat de prijzen komend kwartaal gelijk zullen blijven. Een minderheid van de bedrijven denkt dat de prijzen en de omzet komend kwartaal zullen afnemen.  

Verwachtingen transportsector in personeelsbestand

Ruim 80 procent van de bedrijven in de transportsector verwacht komend kwartaal hetzelfde aantal werknemers te hebben als in het tweede kwartaal. Een relatief klein deel (7,3 procent) van de bedrijven denkt minder mensen in te zetten. In het derde kwartaal van 2023 steeg het aantal openstaande vacatures met ongeveer 200 naar 18,9 duizend. Het aantal vervulde vacatures bleef met 16 duizend gelijk in vergelijking met vorig kwartaal.