Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal 293,8
A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal 283,8
A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal 281,2
A-U Alle economische activiteiten 2019 jaargem. /jaartotaal 281,1
A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal 221,7
A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal 200,4
A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal 215,6
A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal 213,7
A-U Alle economische activiteiten 2020 jaargem. /jaartotaal 221,3
A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal 248,5
A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal 333,6
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 2e kwartaal 51,4
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 3e kwartaal 49,3
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 4e kwartaal 47,0
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2019 jaargem. /jaartotaal 49,1
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2020 1e kwartaal 35,0
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2020 2e kwartaal 33,6
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2020 3e kwartaal 36,8
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2020 4e kwartaal 35,1
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2020 jaargem. /jaartotaal 36,6
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2021 1e kwartaal 45,5
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pe... 2021 2e kwartaal 59,3
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 2e kwartaal 77,7
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 3e kwartaal 76,1
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 4e kwartaal 72,4
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2019 jaargem. /jaartotaal 74,4
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2020 1e kwartaal 50,6
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2020 2e kwartaal 49,7
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2020 3e kwartaal 55,5
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2020 4e kwartaal 53,7
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2020 jaargem. /jaartotaal 54,7
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2021 1e kwartaal 65,8
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkzame ... 2021 2e kwartaal 91,8
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 2e kwartaal 164,7
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 3e kwartaal 158,5
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 4e kwartaal 161,9
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2019 jaargem. /jaartotaal 157,6
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2020 1e kwartaal 136,1
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2020 2e kwartaal 117,2
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2020 3e kwartaal 123,3
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2020 4e kwartaal 124,9
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2020 jaargem. /jaartotaal 130,0
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2021 1e kwartaal 137,2
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werkzame... 2021 2e kwartaal 182,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid. Het betreft openstaande, ontstane en vervulde vacatures.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- bedrijfsgrootte;
- kwartaal en jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het 2e kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het 3e kwartaal van 2021 worden in november 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.