Taakeisen en autonomie

Taakeisen zijn gemeten met de volgende items:
• Moet u erg snel werken?
• Moet u heel veel werk doen?
• Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?

De antwoordcategorieën waren:
1. Nooit
2. Soms
3. Vaak
4. Altijd

De scores op de items zijn opgeteld en gedeeld door 3 (het aantal items). Bij een score van 2,5 of meer (op een schaal van 1 tot en met 4) is sprake van hoge taakeisen.

Autonomie is gemeten met de volgende items:
• Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
• Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
• Kunt u zelf uw werktempo bepalen?
• Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
• Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?

De antwoordcategorieën waren:
1. Nee
2. Ja, soms
3. Ja, regelmatig

De scores op de items zijn opgeteld en gedeeld door 5 (het aantal items). Bij een score lager dan 2,5 (op een schaal van 1 tot en met 3) is sprake van lage autonomie.