‘Job demands-job control’-model

Op basis van de verhouding tussen taakeisen en autonomie worden in het ‘job demands-job control’-model van Karasek (1979) vier groepen onderscheiden:
1. Stressvol werk (‘high strain job’), combinatie van hoge taakeisen en lage autonomie
2. Eenvoudig werk (‘passive job’), combinatie van lage taakeisen en lage autonomie
3. Saai werk (‘low strain job’), combinatie van lage taakeisen en hoge autonomie
4. Uitdagend werk (‘active job’), combinatie van hoge taakeisen en hoge autonomie