Gebruik digitale overheid, 2022

Het deel van de bevolking van 16 jaar of ouder dat in 2022 aan gaf gebruik te maken van de digitale overheid, via overheidswebsites of websites van publieke instanties.
Het aandeel personen van 16 jaar of ouder dat in 2022 gebruik maakt van overheidswebsites of websites van publieke instanties. Het gebruik van de digitale overheid wordt voor verschillende leeftijdsgroepen gegeven. Ook gaven deelnemers aan dit onderzoek aan welke problemen ze hebben ervaren bij het gebruik van de digitale overheid, bijvoorbeeld technische problemen.