Producenten industrie opnieuw minder positief

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld
De producenten in de industrie waren ook in juli minder positief dan een maand eerder. Hun vertrouwen ging van 1,0 in juni naar 0,1 in juli, aldus het CBS. Dit is de laagste stand sinds maart 2021. De daling van het vertrouwen komt vooral doordat producenten minder positief waren over de orderportefeuille.

Het producentenvertrouwen lag in juli onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van 1,4. Het vertrouwen bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni-15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2
2022januari9
2022februari8,5
2022maart8,7
2022april10,8
2022mei9,9
2022juni8,1
2022juli8,4
2022augustus4,6
2022september2,6
2022oktober2,5
2022november3
2022december3,3
2023januari3,6
2023februari3,7
2023maart4
2023april3
2023mei2,1
2023juni1
2023juli0,1

Vooral oordeel orderpositie verslechtert

Fabrikanten waren in juli vooral minder positief over hun orderportefeuille. Ook over de verwachte productie in de komende drie maanden waren ze minder positief. Het oordeel over de voorraden gereed product was echter minder negatief.

Hoewel alle drie de deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn verslechterd, waren er twee positief. Het aantal producenten dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal dat de orderportefeuille klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal producenten dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal dat een afname van de productie voorziet.

De deelindicator voorraden was echter negatief. Het aantal producenten dat de voorraad eindproduct als klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden groot vindt.

Deelindicatoren producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
 Juli 2023 (saldo % positieve antwoorden en % negatieve antwoorden)Juni 2023 (saldo % positieve antwoorden en % negatieve antwoorden)
Producentenvertrouwen (gemiddelde deelvragen)0,11
Oordeel orderpositie3,97,2
Verwachte bedrijvigheid0,81
Oordeel voorraden gereed product-4,4-5,1

Producentenvertrouwen daalt in driekwart van industriële bedrijfsklassen

In driekwart van de belangrijkste branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen in juli. Net als in de voorgaande maanden waren de fabrikanten in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief. Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren opnieuw het meest negatief.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 Juli 2023 (gemiddelde van de deelvragen)Juni 2023 (gemiddelde van de deelvragen)
Elektrotechnische
en machine
13,614,1
Transportmiddelen1,67,5
Textiel, kleding,
leer
1,4-0,8
Papier en grafische0,4-9,1
Voedings- en
genotmiddelen
-0,51
Basismetaal,
metaalproducten
-4,9-2,6
Aardolie en chemie-6,4-5
Hout, bouw-
materialen
-16,7-14,2

Productie industrie ruim 9 procent lager in mei

Bijna drie weken geleden meldde het CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in mei 9,2 procent lager was dan in mei 2022. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.

Vernieuwd ondernemersvertrouwen

Aanstaande 15 augustus wordt voor het eerst het ondernemersvertrouwen volgens een vernieuwde methode gepubliceerd. Het ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken. In het nieuwe ondernemersvertrouwen is het ondernemersvertrouwen van de industrie niet meer gelijk aan het producentenvertrouwen van de industrie. Extra informatie en toelichting over deze nieuwe methode voor het ondernemersvertrouwen volgt bij de publicatie van de cijfers op 15 augustus.