Import elektrische en hybride personenauto’s laatste jaren gestegen

Nieuwe auto's rijden van trein af
© ANP / Erik van 't Woud
In 2022 werden 304 duizend personenauto’s geëxporteerd, bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Nederland importeerde 249 duizend personenauto’s, ruim 15 procent minder dan in 2021. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona, is de export met bijna 1 procent gestegen, de import van personenauto’s nam tegelijkertijd met ongeveer 11 procent toe. Vooral de import van hybride en volledig elektrische auto’s steeg de laatste jaren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal geëxporteerde personenauto’s nam in 2022 met 6 duizend (2 procent) af ten opzichte van 2021. De export van personenauto’s herstelde in 2021, na een daling een jaar eerder. De daling werd onder andere veroorzaakt door het sluiten van grenzen en afname van autoproductie vanwege coronamaatregelen. Van de geëxporteerde auto’s was 90 procent vijf jaar of ouder.

Export personenauto's, leeftijd
LeeftijdJonger dan 5 jaar (x 1 000)5 tot 10 jaar (x 1 000)10 tot 15 jaar (x 1 000)15 tot 20 jaar (x 1 000)20 jaar of ouder (x 1 000)
201951,95165,11676,62470,14537,625
202035,07972,99666,72962,51035,854
202133,05768,87675,98783,09048,969
202230,63263,93279,19380,05150,387
Bron: CBS, RDW

Import gebruikte personenauto’s laatste jaar gedaald

In 2022 nam het aantal geïmporteerde personenauto’s met 44,5 duizend (15 procent) af ten opzichte van een jaar eerder. Vooral jonge auto’s werden geïmporteerd; in 2022 was 82 procent van de geïmporteerde personenauto’s jonger dan tien jaar en 57 procent was jonger dan vijf jaar.

Import personenauto's, leeftijd
LeeftijdJonger dan 5 jaar (x 1 000)5 tot 10 jaar (x 1 000)10 tot 15 jaar (x 1 000)15 tot 20 jaar (x 1 000)20 jaar of ouder (x 1 000)
2019113,38563,99230,6259,0616,818
2020121,53068,66032,1009,0916,821
2021158,18578,38838,10910,5568,294
2022142,83260,67628,3819,3057,806
Bron: CBS, RDW

Toename van geëxporteerde elektrische personenauto’s

Van de geëxporteerde personenauto’s in 2022 was ruim 14 duizend een volledig elektrische, hybride of plug-in hybride auto. Dit is bijna 5 procent van de totale export. Binnen deze groep is een verschuiving te zien. De export van volledig elektrische personenauto’s nam toe, terwijl de export van plug-in hybride auto’s afnam. In 2019 werden er 1 373 volledig elektrische auto’s geëxporteerd, in 2022 waren dit er 4 540. De export van plug-in hybride auto’s nam tegelijkertijd met 59 procent af naar 3 558.

Import van volledig elektrische en plug-in hybride personenauto’s toegenomen

In 2022 werden er bijna 19 duizend volledig elektrische auto’s geïmporteerd, bijna 7 keer zo veel als in 2019. Bij de plug-in hybride auto’s is de import zelfs 14 keer zo groot als in 2019; hiervan werden er bijna 24 duizend geïmporteerd in 2022.

Export en import personenauto's, brandstofsoort
JaartalExport volledig elektrisch (x 1 000)Export hybride (x 1 000)Export Plug-in hybride (x 1 000)Import volledig elektrisch (x 1 000)Import hybride (x 1 000)Import plug-in hybride (x 1 000)
20191,3735,4948,5872,7877,2931,694
20201,6274,3856,8164,4909,5074,980
20213,8026,3545,7929,41517,86516,330
20224,5406,1963,55818,52824,76523,532
Bron: CBS, RDW

Export benzineauto’s toegenomen

In 2022 was iets meer dan de helft (157 duizend) van de geëxporteerde personenauto’s een benzineauto en 42 procent (127,6 duizend) een dieselauto. In 2019 was dit verschil kleiner. Het aandeel benzineauto’s was toen 47 procent en 45 procent betrof dieselauto’s.

Export personenauto's, brandstofsoort
BrandstofBenzine (x 1 000)Diesel (x 1 000)Hybride (x 1 000)Volledig elektrisch (x 1 000)Overig (x 1 000)
2019140,978137,09614,0811,3737,933
2020114,293139,89411,2011,6276,153
2021152,580134,82812,1463,8026,623
2022157,27127,5789,7544,5405,053
Bron: CBS, RDW

Vooral import dieselauto’s neemt af

De meeste geïmporteerde auto’s zijn benzineauto’s. In 2022 was dit 64 procent van het totaal aantal geïmporteerde auto’s (159 duizend). De import van dieselauto’s nam de laatste jaren af. In 2022 werden er 21,8 duizend dieselauto’s geïmporteerd, 40 procent minder dan in 2019.

Import personenauto's, brandstofsoort
JaartalBenzine (x 1 000)Hybride (x 1 000)Diesel (x 1 000)Volledig elektrisch (x 1 000)Overig (x 1 000)
2019174,1198,98736,4982,7871,490
2020191,67814,48726,3094,4901,238
2021220,80434,19527,7759,4151,343
2022159,00148,29721,86518,5281,309
Bron: CBS, RDW