Aantal personenauto's, export en import, 2019 - 2022

Aantal geëxporteerde en geïmporteerde personenauto's, naar leeftijd en brandstofsoort, 2019 - 2022
Deze maatwerktabel bevat cijfers over de export en import van personenauto’s voor de verslagjaren 2019 t/m 2022. De informatie is gebaseerd op kentekenregistratie van RDW. Op basis van het motorvoertuigenpark op 1 januari wordt gekeken welke personenauto’s in het voorgaande kalenderjaar zijn geëxporteerd of geïmporteerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en brandstofsoort.