Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Uitvalcategorie Voertuig type Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 9 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 10 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 11 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 12 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 13 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 14 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 15 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 16 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 17 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 18 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 19 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 20 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 21 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 22 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 23 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 24 jaar of ouder (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2021 438.287 1.218 1.829 2.805 7.521 14.163 14.127 15.642 7.730 9.872 14.630 16.886 13.511 11.585 16.539 18.909 23.945 26.548 29.897 32.995 34.064 31.291 30.365 23.874 13.559 24.782
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2021 60.840 783 428 763 1.261 1.963 2.805 2.678 2.484 2.912 3.271 3.491 2.879 2.976 4.651 4.136 3.165 2.922 4.007 3.080 2.593 1.969 1.614 1.101 801 2.107
Sloop Personenauto 2021 174.374 61 190 270 315 285 300 433 443 542 922 1.097 1.177 1.281 2.531 3.856 7.020 10.502 15.095 20.095 23.147 21.765 21.674 17.230 9.825 14.318
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2021 9.967 16 32 65 88 91 97 90 107 111 151 194 195 244 531 642 666 715 1.163 1.205 949 865 625 442 291 392
Export Personenauto 2021 260.983 1.005 1.597 2.493 7.146 13.808 13.752 15.131 7.213 9.266 13.627 15.720 12.247 10.236 13.902 14.927 16.759 15.904 14.648 12.734 10.778 9.345 8.528 6.498 3.663 10.056
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2021 46.229 679 326 621 1.075 1.716 2.461 2.242 2.055 2.486 2.770 2.991 2.427 2.488 3.792 3.271 2.331 2.072 2.677 1.788 1.537 1.025 896 618 460 1.425
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2021 1.011 145 33 29 45 53 54 54 43 42 42 45 38 33 39 35 31 27 34 32 32 31 32 22 11 29
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2021 70 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 5 8 6 4 2 4 6 5 5 4 2 7
Overige uitval Personenauto 2021 1.919 7 9 13 15 17 21 24 31 22 39 24 49 35 67 91 135 115 120 134 107 150 131 124 60 379
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2021 4.574 88 69 76 98 156 247 345 321 315 350 304 254 241 323 215 162 131 165 83 101 74 88 37 48 283
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen met een Nederlands kenteken opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar, omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar of ouder