Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Uitvalcategorie Voertuig type Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 9 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 10 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 11 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 12 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 13 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 14 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 15 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 16 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 17 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 18 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 19 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 20 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 21 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 22 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 23 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 24 jaar of ouder (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2022 403.331 935 1.726 2.168 6.266 15.543 16.678 9.582 10.494 10.122 12.346 16.729 18.561 14.982 12.379 17.259 19.243 23.514 25.222 27.516 28.310 27.645 23.316 21.014 15.894 25.887
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2022 56.550 1.472 533 572 1.150 1.682 2.415 2.803 2.733 2.452 2.966 3.162 3.239 2.677 2.751 4.252 3.631 2.688 2.518 3.049 2.299 1.815 1.482 1.095 808 2.306
Sloop Personenauto 2022 140.365 41 147 192 258 328 339 347 442 499 652 890 1.331 1.419 1.692 3.274 4.947 8.039 10.749 14.059 16.890 18.151 15.750 14.261 10.939 14.729
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2022 7.521 8 65 64 82 99 96 122 105 119 135 139 175 200 242 506 580 500 535 794 785 596 546 336 262 430
Export Personenauto 2022 260.463 699 1.533 1.938 5.963 15.147 16.263 9.169 9.997 9.553 11.630 15.737 17.153 13.486 10.607 13.874 14.172 15.360 14.378 13.362 11.285 9.378 7.485 6.661 4.867 10.766
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2022 44.834 1.402 388 452 981 1.472 2.073 2.304 2.328 2.062 2.565 2.730 2.777 2.248 2.328 3.493 2.872 2.076 1.862 2.135 1.433 1.132 860 713 510 1.638
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2022 1.096 191 39 29 37 55 54 51 40 46 43 43 51 39 36 42 41 36 32 31 38 29 20 22 17 34
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2022 59 0 0 0 0 1 6 2 3 2 2 1 4 0 2 4 2 0 3 6 2 4 5 1 1 8
Overige uitval Personenauto 2022 1.407 4 7 9 8 13 22 15 15 24 21 59 26 38 44 69 83 79 63 64 97 87 61 70 71 358
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2022 4.136 62 80 56 87 110 240 375 297 269 264 292 283 229 179 249 177 112 118 114 79 83 71 45 35 230
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen met een Nederlands kenteken opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar, omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar of ouder