Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Uitvalcategorie Voertuig type Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 9 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 10 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 11 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 12 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 13 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 14 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 15 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 16 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 17 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 18 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 19 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 20 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 21 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 22 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 23 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 24 jaar of ouder (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2023 366.566 1.151 1.514 2.183 4.851 14.637 20.580 10.740 7.234 10.958 11.416 13.389 17.045 20.213 15.309 12.766 16.366 17.935 20.671 21.442 22.897 22.526 20.632 16.819 14.323 28.969
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2023 65.082 1.425 615 710 1.062 2.311 3.061 4.060 3.995 3.674 3.311 3.515 3.649 3.879 3.157 2.999 4.417 3.752 2.692 2.190 2.678 1.882 1.530 1.047 905 2.566
Sloop Personenauto 2023 126.323 61 170 234 250 318 373 405 435 578 667 787 1.158 1.798 1.890 2.351 4.364 6.107 9.081 10.964 13.661 15.085 14.718 12.347 10.476 18.045
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2023 7.614 13 43 93 76 87 117 142 139 148 155 154 185 255 250 295 611 634 564 545 722 644 528 391 283 540
Export Personenauto 2023 237.875 889 1.295 1.902 4.561 14.264 20.137 10.263 6.743 10.312 10.695 12.546 15.811 18.350 13.351 10.353 11.931 11.727 11.496 10.360 9.141 7.351 5.814 4.378 3.777 10.428
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2023 53.424 1.225 440 562 937 2.115 2.732 3.564 3.516 3.261 2.934 3.124 3.240 3.381 2.731 2.564 3.624 2.947 2.038 1.558 1.866 1.187 936 616 584 1.742
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2023 1.057 199 33 27 28 44 51 54 41 47 32 35 40 36 32 27 28 34 31 42 28 33 29 31 22 53
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2023 83 0 2 0 0 1 1 4 5 4 1 1 2 2 2 2 5 5 7 4 6 2 8 4 2 13
Overige uitval Personenauto 2023 1.311 2 16 20 12 11 19 18 15 21 22 21 36 29 36 35 43 67 63 76 67 57 71 63 48 443
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2023 3.961 187 130 55 49 108 211 350 335 261 221 236 222 241 174 138 177 166 83 83 84 49 58 36 36 271
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen met een Nederlands kenteken opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar, omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
11 jaar
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar
24 jaar of ouder