Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitvalcategorie Perioden Regio's Aantal motorvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Aantal motorvoertuigen Personenauto (aantal) Aantal motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Gewicht motorvoertuigen Totaal gewicht motorvoertuigen (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Personenauto (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen (1 000 kg)
Totaal uitval 2021 Noord-Nederland (LD) 53.609 47.132 6.477 71.408 56.013 15.395
Totaal uitval 2021 Oost-Nederland (LD) 120.646 103.662 16.984 184.303 127.558 56.744
Totaal uitval 2021 West-Nederland (LD) 189.948 168.004 21.944 259.000 202.173 56.827
Totaal uitval 2021 Zuid-Nederland (LD) 134.924 119.489 15.435 192.961 138.902 54.059
Sloop 2021 Noord-Nederland (LD) 21.878 20.521 1.357 23.819 21.681 2.138
Sloop 2021 Oost-Nederland (LD) 35.396 33.319 2.077 38.355 34.783 3.572
Sloop 2021 West-Nederland (LD) 69.451 65.634 3.817 74.302 68.531 5.770
Sloop 2021 Zuid-Nederland (LD) 57.616 54.900 2.716 60.080 55.843 4.237
Export 2021 Noord-Nederland (LD) 30.632 26.191 4.441 45.542 33.684 11.858
Export 2021 Oost-Nederland (LD) 83.607 69.811 13.796 142.814 92.047 50.768
Export 2021 West-Nederland (LD) 117.921 101.691 16.230 179.704 132.604 47.100
Export 2021 Zuid-Nederland (LD) 75.052 63.290 11.762 128.881 81.176 47.705
Buiten de normale registratie gesteld 2021 Noord-Nederland (LD) 47 38 9 64 43 20
Buiten de normale registratie gesteld 2021 Oost-Nederland (LD) 103 91 12 202 107 94
Buiten de normale registratie gesteld 2021 West-Nederland (LD) 219 195 24 333 248 85
Buiten de normale registratie gesteld 2021 Zuid-Nederland (LD) 712 687 25 1.205 1.030 176
Overige uitval 2021 Noord-Nederland (LD) 1.052 382 670 1.984 605 1.379
Overige uitval 2021 Oost-Nederland (LD) 1.540 441 1.099 2.931 622 2.310
Overige uitval 2021 West-Nederland (LD) 2.357 484 1.873 4.661 790 3.872
Overige uitval 2021 Zuid-Nederland (LD) 1.544 612 932 2.794 853 1.942
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) met een Nederlands kenteken opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn per landsdeel en provincie onderverdeeld naar aantal en gewicht. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 september 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Aantal motorvoertuigen
In deze tabel zijn Nederlandse personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen.
Totaal motorvoertuigen
Het totaal van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Gewicht motorvoertuigen
Het betreft hier het leeggewicht van de voertuigen.
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.
Totaal gewicht motorvoertuigen
Het totaalgewicht van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.