Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, regio's

Uitvalcategorie Perioden Regio's Aantal motorvoertuigen Totaal motorvoertuigen (aantal) Aantal motorvoertuigen Personenauto (aantal) Aantal motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Gewicht motorvoertuigen Totaal gewicht motorvoertuigen (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Personenauto (1 000 kg) Gewicht motorvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen (1 000 kg)
Totaal uitval 2022 Noord-Nederland (LD) 49.310 43.212 6.098 67.413 52.232 15.181
Totaal uitval 2022 Oost-Nederland (LD) 110.575 93.805 16.770 174.524 116.749 57.776
Totaal uitval 2022 West-Nederland (LD) 178.241 158.856 19.385 246.676 193.931 52.745
Totaal uitval 2022 Zuid-Nederland (LD) 121.755 107.458 14.297 178.868 126.851 52.017
Sloop 2022 Noord-Nederland (LD) 17.874 16.798 1.076 19.560 17.795 1.765
Sloop 2022 Oost-Nederland (LD) 29.038 27.380 1.658 31.809 28.784 3.025
Sloop 2022 West-Nederland (LD) 54.169 51.542 2.627 58.097 53.855 4.242
Sloop 2022 Zuid-Nederland (LD) 46.805 44.645 2.160 49.786 45.724 4.062
Export 2022 Noord-Nederland (LD) 30.519 26.166 4.353 46.120 34.057 12.063
Export 2022 Oost-Nederland (LD) 80.081 65.954 14.127 139.996 87.302 52.693
Export 2022 West-Nederland (LD) 121.742 106.670 15.072 184.097 139.127 44.970
Export 2022 Zuid-Nederland (LD) 72.955 61.673 11.282 125.521 79.438 46.083
Buiten de normale registratie gesteld 2022 Noord-Nederland (LD) 28 24 4 35 27 8
Buiten de normale registratie gesteld 2022 Oost-Nederland (LD) 98 85 13 134 94 40
Buiten de normale registratie gesteld 2022 West-Nederland (LD) 244 211 33 368 272 96
Buiten de normale registratie gesteld 2022 Zuid-Nederland (LD) 785 776 9 1.209 1.156 53
Overige uitval 2022 Noord-Nederland (LD) 889 224 665 1.698 353 1.345
Overige uitval 2022 Oost-Nederland (LD) 1.358 386 972 2.585 568 2.017
Overige uitval 2022 West-Nederland (LD) 2.086 433 1.653 4.114 677 3.437
Overige uitval 2022 Zuid-Nederland (LD) 1.210 364 846 2.352 533 1.819
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) met een Nederlands kenteken opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn per landsdeel en provincie onderverdeeld naar aantal en gewicht. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2023:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. In de vorige versie waren de gegevens over 2018 niet goed ingelezen waardoor alle cellen voor 2018 gevuld waren met de waarde "0".

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Aantal motorvoertuigen
In deze tabel zijn Nederlandse personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers voor oplegger, speciale voertuigen en bussen) opgenomen.
Totaal motorvoertuigen
Het totaal van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Gewicht motorvoertuigen
Het betreft hier het leeggewicht van de voertuigen.
Onder leeggewicht wordt verstaan de massa van een voertuig in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reserveonderdelen en gereedschappen die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder bestuurder en andere personen die met het voertuig worden vervoerd.
Totaal gewicht motorvoertuigen
Het totaalgewicht van personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen.
Personenauto
Motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de bestuurdersplaats).

Hieronder vallen:
a) personenauto's
b) bestelwagens ontworpen voor en voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers
c) taxi's
d) huurauto's
e) ziekenwagens
f) campers.
Lichte wegvoertuigen voor goederenvervoer over de weg, touringcars, autobussen en minibussen vallen hier niet onder.
Het begrip personenauto omvat ook taxi's en huurauto's met minder dan tien zitplaatsen. Vanaf 1 mei 2009 worden campers gekentekend als personenauto of als bus afhankelijk van het aantal zitplaatsen. Vóór die datum zijn campers geregistreerd als speciale voertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal gewicht bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.