Vertrouwen ondernemers industrie neemt weer wat toe

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
De stemming onder ondernemers in de industrie is in november verbeterd. Het vertrouwen ging van 2,5 in oktober naar 3,0 in november, aldus het CBS. Dat komt vooral doordat ondernemers positiever waren over de verwachte bedrijvigheid.

Het producentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde van 1,1. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (-28,7) genoteerd.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni-15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2
2022januari9
2022februari8,5
2022maart8,7
2022april10,8
2022mei9,9
2022juni8,1
2022juli8,4
2022augustus4,6
2022september2,6
2022oktober2,5
2022november3

Positiever over verwachte bedrijvigheid

Ondernemers waren positiever over de productie in de komende 3 maanden. Ook waren ze wat positiever over hun orderpositie. Daarentegen waren producenten negatiever over de voorraden gereed product.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren positief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar. Ook was het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet.

Een deelindicator was echter negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te klein beschouwt, was kleiner dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Producentenvertrouwen stijgt in meer dan helft industriële bedrijfstakken

In meer dan de helft van alle bedrijfstakken nam het producentenvertrouwen in november toe ten opzichte van oktober. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief. Wel nam hier het vertrouwen wat af in vergelijking met oktober.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
  November 2022 (gemiddelde van de deelvragen) Oktober 2022 (gemiddelde van de deelvragen)
Elektrotechnische
en machine
15,118,6
Transportmiddelen14,915,3
Textiel, kleding,
leer
11,13,2
Basismetaal,
metaalproducten
6,32,5
Voedings- en
genotmiddelen
-0,9-4,5
Hout, bouw-
materialen
-2,2-3,8
Aardolie en chemie-5,8-7,7
Papier en grafische-6-3,4

Productie industrie groeit met bijna 5 procent in september

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 4,6 procent hoger dan in september 2021. De groei is al vier maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor.

Producentenvertrouwen Duitsland verbetert ook

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in november verbeterd (volgens de IFO-index). Dat komt doordat ze minder negatief waren over de toekomstige bedrijfssituatie. Over de huidige bedrijfssituatie waren Duitse producenten echter minder positief. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens het Duitse statistische bureau Destatis in september met ruim 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.