Caribisch Nederland; inkomen tot ijkpunt sociaal minimum

staafdiagram
Deze tabellen bevatten gegevens over het aandeel (personen en kinderen in) huishoudens met een besteedbaar huishoudensinkomen onder het ijkpunt voor het sociaal minimum.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.