Verbeteren bestaanszekerheid

In 2020 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de minimumlonen en de uitkeringen Onderstand, AOV en AWW naast de jaarlijkse indexering met respectievelijk 5, 2 en 5 procent extra verhoogd op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bovendien is er een inkomensaanvulling geïntroduceerd voor zelfstandig wonende AOV-gerechtigden en is de Onderstand voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten verhoogd. De arbeidsongeschiktheidstoeslag voor Saba is komen te vervallen. De kinderbijslag is met ruim 30 procent verhoogd, tot bedragen van respectievelijk 83, 85 en 84 dollar per kind per maand voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.