Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:areaal
12 resultaten voor keyword:areaal

Landbouwgrond naar gebruikstitels, provincie, 2008-2022

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2022 per provincie.

Cijfers

Areaal akkerbouw in 2021 licht toegenomen

Areaal akkerbouw in 2021 529 duizend hectare (+1,8 duizend ha). Het areaal met zaaiuien nam toe, gerst en aardappelen zijn minder geteeld.

Artikelen

Lichte krimp areaal akkerbouw

Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent afgenomen.

Artikelen

Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2021 per provincie.

Cijfers

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Vanuit de markt zijn legio initiatieven ontstaan om te verduurzamen. In deze publicatie laten we de resultaten van de monitoring van de verduurzaming...

Publicaties

Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022

De in Nederland beteelde oppervlakten uit de landbouwtelling van telers van gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022.

Cijfers

585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare.

Artikelen

Biologische landbouwbedrijven

In deze tabel zijn de biologisch werkende landbouwbedrijven te vinden, biologisch gecertifceerd en deels biologisch gecertificeerd in omschakeling van 2015 tot en met 2022.

Cijfers

Bruto-opbrengst zaai-uien met 17,2 procent afgenomen

De bruto-opbrengst zaai-uien is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 17 procent afgenomen.

Artikelen

Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021

Gemiddelde oppervlakte van percelen met akkerbouwgewassen, naar provincie, voor de jaren 2017 – 2021.

Cijfers

Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid

Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare

Artikelen