Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:areaal
16 resultaten voor keyword:areaal

Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen

Op hoeveel hectare werd in 2023 aan biologische landbouw gedaan en was dat meer of minder dan voorgaande jaren? Hoe groot is het areaal dat in omschakeling is naar biologische landbouw of terug van...

Artikelen

Areaal akkerbouw met 3 procent gegroeid

Het akkerbouwareaal is in 2023 met 14,4 duizend hectare toegenomen tot 549 duizend hectare. Het areaal tarwe nam het sterkst toe, maar ook zaaiuien en peulvruchten werden meer geteeld dan in 2022....

Artikelen

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers

Peren populairder bij fruitteler dan appels

De oppervlakte (areaal) in gebruik voor de teelt van appels is sinds 1950 met 85 procent afgenomen. Bij peren nam het areaal van 1950 tot 2022 met een derde af.

Artikelen

Landbouw; vanaf 1851

Bedrijven, arbeidskrachten, dieren, gewassen, grondgebruik en productie.

Cijfers

Minder tomaten en komkommers uit de kas door hoge energieprijzen

De bruto-opbrengst van glasgroenten is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 7,9 procent gedaald naar 1,8 miljoen ton.

Artikelen

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bedrijven met 3000 euro SO (Standaard Opbrengst), gewassen, dieren in de gangbare en biologische landbouw, per activiteit, landbouwmethode, regio

Cijfers

Bruto-opbrengst zaai-uien met 17,2 procent afgenomen

De bruto-opbrengst zaai-uien is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 17 procent afgenomen.

Artikelen

585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare.

Artikelen

Areaal akkerbouw met 2 procent gegroeid

Het areaal akkerbouw is in 2022 met 10,5 duizend hectare (2,0 procent) toegenomen tot 536 duizend hectare

Artikelen

Natuurlijk kapitaal en brede welvaart in Nederland

De bijdragen van ecosystemen aan brede welvaart zijn afhankelijk van de omvang en kwaliteit van ecosystemen en de mate waarin mensen hiervan profiteren. Dit rapport laat zien dat de staat van het...

Publicaties

Bruto-opbrengst zaai-uien met bijna 12 procent gestegen

De bruto-opbrengst zaai-uien is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 11,7 procent gestegen. De bruto-opbrengst van de consumptieaardappelen valt 10,7 procent lager uit dan een jaar eerder.

Artikelen

Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021

Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Vanuit de markt zijn legio initiatieven ontstaan om te verduurzamen. In deze publicatie laten we de resultaten van de monitoring van de verduurzaming...

Publicaties

Areaal akkerbouw in 2021 licht toegenomen

Areaal akkerbouw in 2021 529 duizend hectare (+1,8 duizend ha). Het areaal met zaaiuien nam toe, gerst en aardappelen zijn minder geteeld.

Artikelen

Lichte krimp areaal akkerbouw

Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent afgenomen.

Artikelen