Producenten industrie minder positief in mei

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Cultura Images RF
In mei 2022 was de stemming onder ondernemers in de industrie minder positief. Het vertrouwen ging van 10,8 in april naar 9,9 in mei, aldus het CBS. Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product verslechterde.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 1,0. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Het producentenvertrouwen lag in mei 2022 ruim boven het langjarig gemiddelde.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni-15,1
2020juli-8,7
2020augustus-5,4
2020september-4,8
2020oktober-5,6
2020november-3,8
2020december-0,4
2021januari0,6
2021februari0,1
2021maart3,4
2021april6,5
2021mei8,8
2021juni11,5
2021juli12,3
2021augustus9,6
2021september11,1
2021oktober12,3
2021november12,7
2021december10,2
2022januari9
2022februari8,5
2022maart8,7
2022april10,8
2022mei9,9

Oordeel over verwachte bedrijvigheid en voorraden verslechtert

De ondernemers in de industrie waren nooit eerder zo positief over hun orderportefeuille als in mei. Ze waren echter minder positief over de verwachte bedrijvigheid en negatiever over de voorraden gereed product dan een maand eerder.

Twee deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Het aantal ondernemers dat verwacht dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen was groter dan het aantal ondernemers dat een afname van de productie voorziet. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot acht had de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille te klein vindt, gelet op de tijd van het jaar.

Het oordeel over de voorraad eindproduct was daarentegen een fractie negatief. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt was iets groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Ondernemers in elektrotechnische en machine-industrie het meest positief

In bijna alle branches van de industrie nam het vertrouwen in mei af, behalve in de papier – en de elektrotechnische en machine-industrie. De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie waren het meest positief.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste branches (seizoengecorrigeerd)
 Mei 2022 (gemiddelde van de deelvragen)April 2022 (gemiddelde van de deelvragen)
Elektrotechnische
en machine
23,522,8
Hout, bouw-
materialen
14,516,9
Papier en grafische11,78,2
Transportmiddelen11,315,1
Textiel, kleding,
leer
8,714,6
Voedings- en
genotmiddelen
6,27,8
Basismetaal,
metaalproducten
5,66,7
Aardolie en chemie56,6

Productie industrie groeit met ruim 7 procent in maart

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 7,2 procent hoger dan in maart 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 10,4 procent.

Producentenvertrouwen Duitsland neemt toe

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Duitse producenten waren in mei positiever dan in april (volgens de IFO-index). Ze waren minder pessimistisch over de verwachte bedrijvigheid en ook wat positiever over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in maart met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.