Economie in bijna alle regio’s boven niveau van voor coronacrisis

Landschap met windmolens
© Hollandse Hoogte / Rob Voss
De omvang van de economie is in het derde kwartaal 2021 in bijna alle regio’s groter dan twee jaar geleden, voor corona. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 was in 49 regio’s de economie groter en in één regio vergelijkbaar. Alleen in Haarlemmermeer en Overig Groningen was de economie kleiner. De totale Nederlandse economie was 2,3 procent groter dan twee jaar geleden. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het artikel De regionale economie 2020.

In de twee regio’s die economisch nog niet op het niveau van voor corona zijn, was in Haarlemmermeer het verschil het grootst. De economie in deze regio was ongeveer 9 procent kleiner dan in het derde kwartaal van 2019. Dit hangt samen met de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening; deze bedrijfstakken zijn flink door de coronacrisis getroffen en hebben in deze regio een groot aandeel in de economie. Desondanks is de economie in Haarlemmermeer in 2021 aan het terugveren; in het tweede kwartaal bedroeg het verschil met twee jaar geleden nog 18 procent.

Ook in Overig Groningen was de economie kleiner dan twee jaar geleden. In deze regio bedroeg het verschil ongeveer 2 procent. Dit komt vooral door de vermindering van de gaswinning. De economie was 5 procent groter dan twee jaar geleden als de delfstoffenwinning buiten beschouwing wordt gelaten.

Economische groei 3e kwartaal 2021 t.o.v. 3e kwartaal 2019
Regio_naamEconomische groei (%)
Oost-Groningen3
Delfzijl e.o.2
Overig Groningen-2
Noord-Friesland1
Zuidwest-Friesland2
Zuidoost-Friesland3
Noord-Drenthe4
Zuidoost-Drenthe2
Zuidwest-Drenthe2
Noord-Overijssel2
Zuidwest-Overijssel3
Twente4
Veluwe3
Achterhoek3
Aggl. Arnhem/Nijmegen4
Zuidwest-Gelderland4
Utrecht-West4
Stadsgewest Amersfoort3
Stadsgewest Utrecht3
Zuidoost-Utrecht5
Kop van Noord-Holland3
Alkmaar e.o.2
IJmond7
Agglomeratie Haarlem3
Zaanstreek4
Amsterdam0
Overig Agglomeratie Amsterdam3
Edam-Volendam e.o.4
Haarlemmermeer e.o.-9
Het Gooi en Vechtstreek5
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek3
Agglomeratie�s-Gravenhage (Excl. Zoetermeer)3
Zoetermeer3
Delft en Westland3
Oost-Zuid-Holland4
Rijnmond4
Overig Groot-Rijnmond4
Drechtsteden3
Overig Zuidoost-Zuid-Holland3
Zeeuwsch-Vlaanderen7
Overig Zeeland5
West-Noord-Brabant3
Midden-Noord-Brabant2
Stadsgewest �s-Hertogenbosch3
Overig Noordoost-Noord-Brabant4
Zuidoost-Noord-Brabant5
Noord-Limbug4
Midden-Limburg4
Zuid-Limburg1
Almere5
Flevoland-Midden5
Noordoostpolder en Urk2

Niveau Amsterdam weer vergelijkbaar met pre-corona

Van alle regio’s is Amsterdam in economische omvang het grootst. In het derde kwartaal was de omvang van de economie weer vergelijkbaar met twee jaar geleden, ondanks dat de horeca en reisbemiddeling flink door de lockdown zijn geraakt. In het tweede kwartaal was de economie nog 8 procent kleiner dan twee jaar geleden. Door groei van ongeveer 7 procent in het derde kwartaal, is het niveau weer vergelijkbaar met pre-corona. Met name de reisbemiddeling, informatie en communicatie en de specialistische zakelijke diensten hebben bijgedragen aan het verdere herstel in het derde kwartaal. Vergeleken met twee jaar geleden is een aantal bedrijfstakken groter, waaronder informatie en communicatie, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten en de handel.

Industrie draagt in meerdere regio’s bij aan herstel

In de overige regio’s is de omvang van de economie groter dan twee jaar geleden. In de meeste regio’s bedraagt het verschil ongeveer 3 procent. De regio’s IJmond en Zeeuws-Vlaanderen behoren tot de grootste groeiers, met ongeveer 7 procent ten opzichte van twee jaar eerder. In deze regio’s droeg met name de industrie bij aan deze groei. Ook in Zuidoost-Noord-Brabant was dat het geval. In deze regio groeide de economie met 5 procent vergeleken met twee jaar geleden.

Het CBS publiceert sinds medio 2020 voorlopige cijfers over de regionale economie op basis van een nieuwe methode.