Regionale economische groei

Standaardfiguur maatwerk
De omvang van de economie is in het derde kwartaal 2021 in bijna alle regio’s groter dan twee jaar geleden, voor corona. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 was in 49 regio’s de economie groter en in één regio vergelijkbaar. Alleen in Haarlemmermeer en Overig Groningen was de economie kleiner.
In deze tabel staat een kwartaalraming van regionale economische groeicijfers van het derde kwartaal van 2021 vergeleken met het derde kwartaal van 2019 voor de COROP-plusgebieden en de provincies. De cijfers zijn experimenteel en kennen daarom een relatief hoge mate van onzekerheid.