Beschikbaar inkomen huishoudens 3,1 procent hoger in tweede kwartaal

Het winkelpubliek loopt in het centrum van Utrecht langs een rotonde.
© Hollandse Hoogte / Erik van 't Woud
Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in het tweede kwartaal van dit jaar 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de sterkste stijging na het tweede kwartaal van 2002. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers. De hypotheekschuld groeide met 8,7 miljard euro naar 764,8 miljard euro. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Netto reëel beschikbaar inkomen huishoudens
JaarKwartaalBeschikbaar inkomen (reëel) (%-verandering t.o.v. een jaar eerder, voortschrijdend jaargemiddelde)
20171e kwartaal2,4
20172e kwartaal2,0
20173e kwartaal1,8
20174e kwartaal1,0
20181e kwartaal1,0
20182e kwartaal1,5
20183e kwartaal2,1
20184e kwartaal2,6
20191e kwartaal2,7
20192e kwartaal2,5
20193e kwartaal2,0
20194e kwartaal1,6
20201e kwartaal1,9
20202e kwartaal0,7
20203e kwartaal1,2
20204e kwartaal1,5
20211e kwartaal1,3
20212e kwartaal3,1

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. De totale beloning van werknemers groeide met 5,1 procent. Het aantal banen was 3,2 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 7,2 procent. De cao-loonstijging kwam op 2,2 procent uit. Het inkomen van zelfstandigen groeide het sterkst in de horeca en de gezondheidszorg. In totaal lag het gemengd inkomen 9,7 procent hoger. 

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 6,4 procent. Er zijn vooral meer AOW-uitkeringen uitgekeerd. De ontvangen sociale voorzieningen waren hoger, vooral doordat er meer studiefinanciering werd ontvangen. Huishoudens betaalden 6,0 procent meer belastingen en sociale premies. 

Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.

Bijdrage van verschillende componenten aan de opbouw van het beschikbaar inkomen, tweede kwartaal
 2020 (mld euro)2021 (mld euro)
Belastingen en sociale premies-67,3-71,3
Exploitatieoverschot5,46,2
Saldo inkomen uit vermogen en overige inkomensoverdrachten12,814,7
Gemengd inkomen18,520,2
Sociale uitkeringen38,140,5
Beloning van werknemers106,8112,3

Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote daalt

In het tweede kwartaal van 2021 nam de hypotheekschuld toe met 8,7 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is de sterkste toename na het vierde kwartaal van 2008. Doordat de economie harder groeide dan de woninghypotheken namen de schulden als percentage van het bbp af; van 94,6 procent in het eerste kwartaal van 2021 naar 92,7 procent in het tweede kwartaal.

Hypotheekschuld huishoudens, schuldquote
JaarKwartaalHypotheekschuld (% bbp)
20171e kwartaal98,8
20172e kwartaal98,2
20173e kwartaal97,5
20174e kwartaal96,7
20181e kwartaal95,8
20182e kwartaal95,2
20183e kwartaal94,5
20184e kwartaal93,9
20191e kwartaal92,9
20192e kwartaal92,1
20193e kwartaal91,3
20194e kwartaal90,5
20201e kwartaal90,3
20202e kwartaal92,5
20203e kwartaal93,2
20204e kwartaal93,7
20211e kwartaal94,6
20212e kwartaal92,7