In 2020 meer kinderen geboren in Caribisch Nederland

© Hollandse Hoogte
De bevolking van Caribisch Nederland is in 2020 met 818 mensen gegroeid, vooral door buitenlandse migratie. De immigratie- en emigratieaantallen gingen achteruit door de reisbeperkingen die verband houden met corona. Zowel geboorte als sterfte waren hoger dan in voorgaande jaren. De directe invloed van corona op de sterfte was klein: op Bonaire zijn in 2020 3 geregistreerde COVID-19-doden geteld, op Sint Eustatius en Saba zijn geen COVID-19-doden geregistreerd. Dit blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers over Caribisch Nederland.

Bonaire groeide in 2020 met 830 inwoners. Op Sint Eustatius nam de bevolking vrijwel niet toe, op Saba daalde de bevolkingsomvang. Op Bonaire en Sint Eustatius vallen met name de hogere geboortecijfers op. Naar de reden hiervan is geen onderzoek gedaan. Wel is bekend dat de afgelopen twee jaar een aantal maatregelen zijn ingegaan die het krijgen van kinderen sociaaleconomisch ondersteunen.

Geboorten Caribisch Nederland
jaarlevend geborenen
2015213
2016243
2017243
2018256
2019244
2020289

Bonaire: meer geboorten bij jonge vrouwen

De bevolking van Bonaire is in 2020 met 830 gestegen tot 21,7 duizend. De bevolkingsgroei is vergelijkbaar met de groei in 2019, maar is hoog vergeleken met de groei in de afgelopen vijf jaar. In 2020 zijn 228 kinderen geboren, tegen gemiddeld 192 in de jaren 2015–2019. Vooral meer vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen een kind.
Het aantal sterfgevallen is met 111 relatief hoog. Het zijn er meer dan in 2019 en ook meer dan gemiddeld in de periode 2015–2019. Er zijn vooral meer zestigers en zeventigers overleden. Op Bonaire zijn in 2020 3 COVID-19-sterfgevallen vastgesteld. In 2021 zijn tot medio april 12 COVID-19-doden geregistreerd.
De immigratie naar Bonaire was in 2020 hoger dan in voorgaande jaren. De immigratie vanuit Europees Nederland en Curaçao is toegenomen, maar er kwamen minder migranten uit de Dominicaanse Republiek en Peru. De emigratie is gedaald, vooral die naar Curaçao en Aruba, en iets minder die naar Europees Nederland.

Bevolkingsontwikkeling Bonaire
 Levend geboren kinderenOverledenenImmigratieEmigratie 1)
2015-2019 gemiddeld1928913351045
2019203971475758
20202281111418699
1) Inclusief administratieve correcties.

Sint Eustatius: immigratie in 2020 gehalveerd

De bevolking van Sint Eustatius nam met 3 mensen toe tot 3 142 inwoners. Het aantal geboorten was hoog vergeleken met voorgaande jaren: 50 in 2020 tegen 30 in 2019 en gemiddeld 31 in de periode 2016–2019. Het zijn dertigers op Sint Eustatius die meer kinderen hebben gekregen.
Het migratiesaldo is negatief. De immigratieaantallen zijn bijna gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. De daling van de immigratie is breed gespreid over een aantal landen, maar er kwamen vooral minder migranten uit de Dominicaanse Republiek.

Bevolkingsontwikkeling Sint Eustatius
 2016-2019 gemiddeld20192020
Levend geboren kinderen313050
Overledenen171516
Immigratie193201115
Emigratie 1)213213146
1) Inclusief administratieve correcties.

Saba: minder internationale studenten

De bevolking op Saba nam in 2020 met 15 mensen af tot 1 918 inwoners. De natuurlijke groei was negatief, en er waren minder geboorten en een iets hogere sterfte. De immigratie daalde fors. De voornaamste reden daarvoor is dat de Medical School alleen online lessen aanbood waardoor per saldo aanzienlijk minder studenten dan in andere jaren uit de Verenigde Staten en Canada naar Saba kwamen. Ook de emigratie was lager.

Bevolkingsontwikkeling Saba
 2015-2019 gemiddeld20192020
Levend geboren kinderen161111
Overledenen111316
Immigratie282228134
Emigratie 1)269243154
1) Inclusief administratieve correcties.