610 verkeersdoden in 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Shutterstock / Elena Rostunova
In 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 51 verkeersdoden minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2015. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal verkeersdoden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Verkeersdoden
 MannenVrouwenTotaal
20008613051166
20018162671083
20027902761066
20038042841088
2004630251881
2005594223817
2006576235811
2007574217791
2008552198750
2009524196720
2010475165640
2011477184661
2012479171650
2013419151570
2014411159570
2015458163621
2016458171629
2017453160613
2018485193678
2019465196661
2020453157610

In 2020 vielen 610 verkeersdoden, 7,7 procent minder dan in 2019. Er kwamen 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer. Onder vrouwen nam het aantal verkeersdoden met bijna 20 procent af. Bij mannen was de afname met 2,6 procent relatief minder groot.

Hoogste aantal omgekomen fietsers in 25 jaar

De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Dit waren er 26 meer dan in 2019 en één meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. In 2019 overleden 65 e-bikers door een verkeersongeval.
In 2020 kwamen 195 inzittenden van een personenauto, (37 passagiers en 158 bestuurders), om het leven, 42 minder dan in 2019. Het aantal passagiers onder de slachtoffers daalde met 32, het aantal bestuurders daalde met 10.
Ook overleden in 2020 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.

Verkeersdoden naar wijze van vervoer
 20202019
Fiets229203
Personenauto195237
Motor4452
Voetganger4149
Scootmobiel3442
Bromfiets/snorfiets3342
Bestel-/vrachtauto2328
Overig118

Grootste daling verkeersdoden onder twintigers, dertigers en 80-plussers

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam af van 324 in 2019 naar 306 in 2020. De gestage daling van het aantal verkeersdoden onder ouderen is al langer zichtbaar. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer is, na een stijging in 2019, gedaald tot het niveau van de jaren 2016–2018. Het aantal verkeersdoden liep terug van 183 (2019) naar 149 (2020), een daling van 19 procent. De grootste afname in deze leeftijdsgroep is zichtbaar bij inzittenden van personenauto’s en motorrijders.
Het aantal 80-plussers onder de verkeersdoden is met 18 gedaald, van 126 in 2019 tot 108 in 2020. In deze leeftijdscategorie vielen minder verkeersdoden onder voetgangers en scootmobilisten. Bij jongeren tot 20 jaar en bij 40- tot 80-jarigen zijn in 2020 geen grote verschillen in het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2019.

Verkeersdoden naar leeftijd
 20192020
Jonger dan 20 jaar4950
20 tot 40 jaar183149
40 tot 60 jaar105105
60 tot 80 jaar198198
80 jaar en ouder126108

Grootste daling verkeersdoden in Noord-Brabant

In Noord-Brabant viel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers, maar het aantal verkeersdoden is er ook het sterkst gedaald. In 2020 vielen daar 99 dodelijke verkeersslachtoffers, tegen 142 in 2019 en 150 in 2018. Ook in Overijssel, Utrecht en Flevoland daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.
In Zeeland, Groningen en Friesland nam het aantal verkeersdoden in 2020 toe in vergelijking met 2019. Het aantal dodelijke slachtoffers in Drenthe, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg bleef op hetzelfde niveau als in 2019. In Flevoland vielen de minste verkeersdoden.

Verkeersdoden naar provincie
 20202019
Noord-Brabant99142
Noord-Holland8787
Gelderland8587
Zuid-Holland8385
Limburg5352
Overijssel 4757
Fryslân3529
Utrecht3345
Drenthe2929
Groningen2719
Zeeland2213
Flevoland1016

Relatief meer verkeersdoden tijdens lockdown

Het was vanaf half maart minder druk op de Nederlandse wegen, onder meer omdat veel mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen op de weg waren. Dat het veel stiller was op de weg blijkt uit de gegevens van de Nationale Databank Wegverkeergegevens. In de weekenden van eind maart en begin april, tijdens de eerste lockdown, was de verkeersintensiteit maar een derde van die in overeenkomstige weekenden een jaar eerder, op werkdagen was het maar half zo druk op de weg.
Vanaf half april 2020 begon de verkeersintensiteit geleidelijk weer toe te nemen, om na de zomer weer te dalen. Aan het eind van 2020 was de verkeersdrukte op werkdagen rond 80 procent van het niveau van 2019, in het weekeinde ongeveer 70 procent.

Op de dagen dat het in maart en april 2020 (weken 13 tot en met 16, 23 maart tot en met 19 april) het minst druk was op de weg, lag het aantal verkeersdoden hoger dan in dezelfde periode in 2019. Ook in de weken 25 tot en met 28 (15 juni tot en met 12 juli 2020) en de weken 45 tot en met 48 (2 november tot en met 29 november 2020) lag het aantal verkeersdoden hoger dan in 2019, terwijl de verkeersintensiteit veel lager was.

Verkeersdoden, 4-weekse perioden, 2020
 20192020
1-44139
5-84440
9-124538
13 - 164752
17 - 205749
21 - 245756
25 - 284959
29 - 324948
33 - 366148
37 - 405750
41 - 444933
45 - 484552
49 - 536046