Verkeersdrukte

Dit is de verkeersintensiteit en wordt bepaald door het gemiddeld aantal voertuigen dat een (vast) meetpunt passeert per gegeven tijdseenheid.