Opheffingen van vestigingen van bedrijven

In dit bericht gaat het om het aantal opheffingen van vestigingen van bedrijven in alle bedrijfstakken, met uitzondering van overheid, onderwijs en zorg (secties O, P en Q in de SBI-indeling). Bij een opheffing is geen sprake van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Er is pas een opheffing als het bedrijf (met bijbehorende werkgelegenheid) niet meer tot de populatie behoort. Het bekendste voorbeeld hiervan is het faillissement.

Bedrijven die definitief hun werkzaamheden staken kunnen meerdere locaties hebben waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. Al deze gesloten bedrijfsvestigingen worden hier afzonderlijk geteld. Ieder bedrijf bestaat uit ten minste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden beschouwd als één vestiging.