Insecten- en mijtenbestrijding

Deze groep bestaat in 2019 voor 80 procent uit paraffineolie en 20 procent uit andere insectenbestrijdingsmiddelen. Dat met ingang van 2020 meer middelen tegen insecten werden verkocht, komt doordat, als gevolg van een aanpassing van de internationale indeling van stoffen, paraffineolie is overgeheveld van overige middelen naar insectenbestrijding. Deze aanpassing geldt voor de gehele reeks 2011-2019.