Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

Toepassingsgroepen Perioden Afzet werkzame stof (1000 kg)
Totaal van alle werkzame stoffen 2010 9.545
Totaal van alle werkzame stoffen 2011 10.919
Totaal van alle werkzame stoffen 2012 11.318
Totaal van alle werkzame stoffen 2013 10.692
Totaal van alle werkzame stoffen 2014 10.626
Totaal van alle werkzame stoffen 2015 10.008
Totaal van alle werkzame stoffen 2016 10.770
Totaal van alle werkzame stoffen 2017 10.566
Totaal van alle werkzame stoffen 2018 9.403
Totaal van alle werkzame stoffen 2019 9.216
Totaal van alle werkzame stoffen 2020 9.884
Totaal van alle werkzame stoffen 2021 9.397
Totaal van alle werkzame stoffen 2022* 8.991
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de afzet (op de markt brengen) van gewasbeschermingsmiddelen door de agrochemische industrie in Nederland.
Deze middelen worden verkocht aan en gebruikt door bedrijfssectoren als akkerbouw, tuinbouw en industrie, lokale overheden en Rijksonderdelen.
Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden en worden uitgedrukt in het gewicht aan werkzame stof dat in de middelen aanwezig is.
De hoeveelheid werkzame stof (de stof die daadwerkelijk voor de ziekte- en plaagbestrijding zorgt) is berekend als percentage (gehalte) van het gewasbeschermingsmiddel als geheel, het handelsproduct.

De cijfers zijn uitgesplitst naar zes toepassingsgroepen: bestrijding van schimmels en bacteriën (F), bestrijding van onkruid en loofdoding (H), bestrijding van insecten en mijten (I), bestrijding van slakken (M), plantengroeiregulatie en kiemremming (PGR) en een categorie andere gewasbeschermingsmiddelen (ZR). De zes toepassingsgroepen of hoofdgroepen van middelen zijn opgedeeld in 31 productengroepen. Iedere werkzame stof wordt aan één van deze toepassingsgroepen toegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers voor 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 maart 2024:
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 28 februari 2023:
Definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
De jaren 2020 en 2019 zijn gecorrigeerd door de dataleverancier. In 2020 gaat de afzet omhoog bij Totaal door een toename bij Overige Schimmelbestrijders (F99), Overige Onkruidbestrijders (H99) en Overige Insectenbestrijders (I99) en een afname bij Plantaardige oliën (ZR02). In 2019 gaat de afzet omlaag bij Totaal door een afname bij Insectenbestrijders van microbiologische of biologische oorsprong (I05).

Wijzigingen per 30 augustus 2022:
Bij kwaliteitscontrole bleek het indexcijfer door een technische fout verkeerd te zijn weergegeven, als het groter is dan 999.
Dat speelt bij I05 2015 en ZR99 2018-2020. Dat is hersteld.

Wijzigingen per 12 april 2022:
Er zijn gewijzigde afzetgegevens voor 4 stoffen ontvangen. Dit werkt door op totaal 2010-2020, toepassingsgroep F en H 2010-2020 en productengroep F99 en H99 2010-2020. Toepassingsgroep PGR wijzigt alleen in 2019. Productengroep PGR01 wijzigt alleen in 2019 en Productengroep H04 alleen in 2020.

Wijziging per 31 maart 2022:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Toepassingsgroepen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 31 januari 2022:
Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 28 mei 2021:
Internationale codes zijn toegevoegd aan de namen stofgroepen voor een duidelijker onderscheid.

Wijzigingen per 5 maart 2021:
- Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
- Om beter aan te sluiten op de actuele toelating en registratie zijn de cijfers over 2010-2018 voor minerale olie verbeterd naar paraffine olie. Het gevolg hiervan is dat er een vermindering van de afzet is bij Andere gewasbeschermingsmiddelen, terwijl er een forse toename is bij Insectenbestrijding (de indeling als paraffine olie).
- Om vergelijken van de cijfers nationaal gemakkelijker te maken zijn de cijfers over 2010-2018 nu gecorrigeerd naar inclusief de afzet voor microbiologische stoffen. Dit geeft (beperkte) toenames bij Schimmelbestrijding en Insectenbestrijding.
- Index 2010-2018 is gecorrigeerd naar niets (blanco) voor productengroepen waar in 2011 geen toelating is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 per middelenhoofdgroep (toepassingsgroep) en per middelengroep (productengroep) komen in januari 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Afzet werkzame stof
Hoeveelheid door Nederlandse bedrijven op de Nederlandse markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in kg werkzame stof.

Hoeveelheid afzet
Het gewicht van de werkzame stof in de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens opgave van de toelatingshouders. De afzet is inclusief natte grondontsmetting (metam-natrium).

Werkzame stof
De stof die daadwerkelijk voor de ziekte- en plaagbestrijding zorgt. De hoeveelheid werkzame stof is berekend met een percentage (gehalte) van het gewasbeschermingsmiddel als geheel, het handelsproduct.

Gewasbeschermingsmiddelen
Middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
In deze tabel worden alleen middelen op basis van chemische werkzame stoffen weergegeven.

In deze tabel worden alle gewasbeschermingsmiddelen getoond: chemische en microbiologische.