Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Investeringen in materiële vaste activa (mln euro)
B Delfstoffenwinning 2009 1.473,7
B Delfstoffenwinning 2010 1.446,4
B Delfstoffenwinning 2011 2.873,0
B Delfstoffenwinning 2012 1.713,6
B Delfstoffenwinning 2013 1.359,5
B Delfstoffenwinning 2014 1.946,9
B Delfstoffenwinning 2015 2.890,5
B Delfstoffenwinning 2016 1.010,0
B Delfstoffenwinning 2017 530,5
B Delfstoffenwinning 2018 513,5
B Delfstoffenwinning 2019 1.998,2
B Delfstoffenwinning 2020 384,6
B Delfstoffenwinning 2021 541,9
B Delfstoffenwinning 2022* 497,3
C Industrie 2009 7.319,2
C Industrie 2010 6.104,9
C Industrie 2011 7.218,1
C Industrie 2012 7.377,7
C Industrie 2013 6.924,4
C Industrie 2014 7.207,5
C Industrie 2015 8.114,3
C Industrie 2016 8.059,8
C Industrie 2017 8.802,0
C Industrie 2018 10.557,1
C Industrie 2019 11.614,5
C Industrie 2020 9.738,0
C Industrie 2021 9.734,0
C Industrie 2022* 10.702,3
D Energievoorziening 2009 1.906,8
D Energievoorziening 2010 3.387,9
D Energievoorziening 2011 3.998,7
D Energievoorziening 2012 4.552,5
D Energievoorziening 2013 5.185,6
D Energievoorziening 2014 6.173,4
D Energievoorziening 2015 4.485,5
D Energievoorziening 2016 2.419,3
D Energievoorziening 2017 2.619,1
D Energievoorziening 2018 3.033,2
D Energievoorziening 2019 4.208,2
D Energievoorziening 2020 4.521,7
D Energievoorziening 2021 4.786,0
D Energievoorziening 2022* 4.949,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009 1.342,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 1.703,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011 1.824,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012 996,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 842,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 937,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2015 1.054,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016 1.079,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2017 1.018,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2018 1.265,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 1.309,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 1.251,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 1.509,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022* 1.626,6
F Bouwnijverheid 2009 2.030,9
F Bouwnijverheid 2010 1.790,4
F Bouwnijverheid 2011 2.025,6
F Bouwnijverheid 2012 1.700,7
F Bouwnijverheid 2013 1.727,3
F Bouwnijverheid 2014 1.652,0
F Bouwnijverheid 2015 1.945,8
F Bouwnijverheid 2016 2.060,4
F Bouwnijverheid 2017 2.509,6
F Bouwnijverheid 2018 3.203,0
F Bouwnijverheid 2019 3.254,3
F Bouwnijverheid 2020 3.537,4
F Bouwnijverheid 2021 3.758,1
F Bouwnijverheid 2022* 4.257,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa. De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. De tabel geeft ook informatie over verkoop van materiële vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 november 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 23 mei 2023:
- De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
- Per 2021 zijn de SBI secties P, Q, R en de laatste delen van Sectie S met de onderliggende SBI’s toegevoegd aan de enquête en publicatie.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in materiële vaste activa
Goederen die worden aangeschaft of in eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).