Sportbeoefening

Voor dit bericht zijn we uitgegaan van de antwoorden op de volgende vraag:“Neem in uw gedachten een normale week in de afgelopen maanden. Welke sport(en) beoefende u? (maximaal 4 sporten opschrijven)”.
In de enquête wordt voor iedere sport die de respondent opgeeft verder doorgevraagd naar het aantal dagen per week dat hij/zij die sport beoefent, hoeveel tijd hij/zij gemiddeld op zo’n dag die sport beoefent en hoeveel weken per jaar de sport wordt beoefend. Deze informatie is in dit bericht niet gebruikt.