Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg

Man helpt minder valide vrouw vanuit auto naar rolstoel
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Als mensen in de toekomst hulp nodig hebben in het huishouden vanwege een slechtere gezondheid, wil de helft die graag van een bekende krijgen (mantelzorg). Hulp bij persoonlijke of medische verzorging ontvangt een meerderheid het liefst van iemand anders, zoals een medewerker van de thuiszorg, een vrijwilliger of particuliere hulp. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

In het onderzoek Belevingen 2019 is 3,9 duizend mensen van 55 jaar of ouder gevraagd naar hun ervaring met mantelzorg, of naar wensen bij mogelijke zorgbehoefte in de toekomst.

Voorkeur voor hulp van bekende bij toekomstige zorgbehoefte, 2019
 Totaal (% van 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen)Heeft partner (% van 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen)Heeft geen partner (% van 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen)
Huishoudelijke taken50,854,539,4
Persoonlijke verzorging40,146,819,1
Medische verzorging34,539,718,4

55-plussers die de vier weken voorafgaand aan het onderzoek geen mantelzorg hebben ontvangen, is gevraagd naar hun voorkeur bij toekomstige zorgbehoefte. Mensen met een partner geven vaker dan degenen zonder partner aan dat ze hulp van een bekende zouden willen krijgen, vooral bij persoonlijke of medische verzorging. Van degenen die alleen zijn, willen ruim 8 op de 10 liever dat iemand anders (zoals een medewerker van de thuiszorg, vrijwilliger of particuliere hulp) ze helpt bij zaken als douchen en aankleden, of bij medische zaken.

Hulp van bekende liefst door partner of kind

Van alle 55-plussers die een voorkeur hebben voor hulp van een bekende, wil 66 procent huishoudelijke hulp (zoals schoonmaken of boodschappen doen) het liefst krijgen van een partner en 22 procent van een eigen kind. Bij persoonlijke verzorging (zoals douchen en aankleden) is de voorkeur voor een partner met 82 procent nog sterker, 12 procent denkt die het liefst van een eigen kind te willen. Bij medische verzorging (zoals het toedienen van medicijnen of wondverzorging) noemt 78 procent de partner, en 15 procent een kind.

Bang om tot last te zijn

De meest genoemde reden om geen hulp van een bekende te willen bij huishoudelijke taken is dat men niet tot last wil zijn. Dit is ook een belangrijke reden bij persoonlijke verzorging. Verder vinden veel mensen dat professionele hulp beter kan helpen dan een bekende. Dat geldt vooral voor medische verzorging, waarbij 69 procent dit als reden noemt om geen hulp van een bekende te willen.

Waarom liever geen hulp van een bekende, 20191)
 Niet prettig (% )Wil niet tot last zijn (% )Professionele hulp kan dit beter (% )Andere reden (% )
Huishoudelijke taken12,764,429,112,5
Persoonlijke verzorging25,247,544,46,6
Medische verzorging11,134,168,73,6
1) Bij iedere hulpsoort waren meerdere antwoorden mogelijk.

Ontvangen mantelzorg vooral huishoudelijk

Degenen die mantelzorg ontvingen, hadden vooral hulp bij huishoudelijke taken (69 procent) en veel minder vaak bij persoonlijke (20 procent) of medische verzorging (17 procent). Daarnaast krijgen ze vaak begeleiding of vervoer bij bezoek aan bijvoorbeeld arts of familie, bij administratieve zaken, klusjes of het klaarmaken van maaltijden. Mantelzorgers bieden daarnaast vooral ook gezelschap, troost of afleiding. Uit ander onderzoek, de Gezondheidsenquête, blijkt dat jaarlijks ongeveer 1 op de 10 mensen van 55 jaar of ouder mantelzorg krijgt.