Producentenvertrouwen neemt verder toe in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
In juli waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief. Het producentenvertrouwen ging van -15,1 in juni naar -8,7 in juli. Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde weer en was voor het eerst na februari 2020 ook weer positief.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,5. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2016augustus1,2
2016september3,4
2016oktober4,3
2016november3,4
2016december4,7
2017januari6
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni -15,1
2020juli-8,7

Oordeel over verwachte bedrijvigheid licht positief

In juli verbeterde het oordeel over de verwachte bedrijvigheid opnieuw aanzienlijk, en was voor het eerst na februari weer positief. De ongekende verslechtering in april is in drie maanden tijd volledig teniet gedaan. Daarnaast was het oordeel over de orderportefeuille minder negatief. Het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product bleef onverminderd negatief.

Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid is de enige deelindicator van het producentenvertrouwen die positief is. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. De andere twee deelindicatoren zijn negatief. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Verwachte bedrijvigheid (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
2016augustus-1
2016september3,4
2016oktober8,7
2016november4,9
2016december5,9
2017januari6,2
2017februari8,3
2017maart9,7
2017april9,8
2017mei6,1
2017juni7,1
2017juli6
2017augustus4,9
2017september12,2
2017oktober9,8
2017november9,6
2017december7,4
2018januari13,3
2018februari16
2018maart12,6
2018april9
2018mei13,3
2018juni8,3
2018juli5
2018augustus4,3
2018september3,3
2018oktober5,2
2018november6,7
2018december10
2019januari5,6
2019februari3,6
2019maart2,8
2019april3,3
2019mei0,9
2019juni-1,2
2019juli-0,1
2019augustus2
2019september2
2019oktober3,1
2019november1,4
2019december0,4
2020januari1,8
2020februari3,1
2020maart-8
2020april-65
2020mei-44,9
2020juni-14,7
2020juli1,1

In alle branches van de industrie neemt vertrouwen toe

In alle branches van de industrie was het producentenvertrouwen minder negatief dan in juni. In de hout- en bouwmaterialenindustrie is het vertrouwenscijfer inmiddels weer positief. Verder nam vooral in de textiel- en kledingindustrie het vertrouwen sterk toe. Het meest negatief waren de ondernemers in de metaalindustrie. Het vertrouwen van ondernemers in de elektronische en machine-industrie verbeterde nauwelijks.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd)
 Juli 2020 (gemiddelde van de deelvragen)Juni 2020 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
5,5-1,3
Papier en grafische-1,8-14,2
Voeding en
genotmiddelen
-4,3-12,7
Aardolie en chemie-5,4-14,7
Transportmiddelen-5,6-11,6
Textiel, kleding,
leer
-6,2-27,3
Elektrotechnische
en machine
-8,2-8,3
Basismetaal,
metaalproducten
-20,4-28,8

Bezettingsgraad licht gestegen

De benutting van machines en installaties in de industrie lag bij aanvang van het derde kwartaal van 2020 op 76,9 procent. Dat was iets hoger dan de 74,2 procent in het tweede kwartaal, maar nog wel de op een na laagste bezettingsgraad in ruim 7 jaar.

Bezettingsgraad, eerste maand van het kwartaal
   Bezettingsgraad (%)
20164e kwartaal82,2
20171e kwartaal81,3
20172e kwartaal82,8
20173e kwartaal83,4
20174e kwartaal83,3
20181e kwartaal83,5
20182e kwartaal83,6
20183e kwartaal84,5
20184e kwartaal84,1
20191e kwartaal83,9
20192e kwartaal84,3
20193e kwartaal84,3
20194e kwartaal84
20201e kwartaal82,7
20202e kwartaal74,2
20203e kwartaal76,9

Productie industrie 12,5 procent lager dan in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 12,5 procent lager dan in mei 2019. Dat was de grootste daling in ruim 11 jaar.

Ook vertrouwen Duitse industrie verbetert voor de derde maand op rij

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in juli voor de derde maand op rij minder negatief dan in de voorgaande maand. Zowel de stemming over de huidige bedrijvigheid als de verwachting over de komende maanden verbeterde. In Duitsland nam de bezettingsgraad ook toe, van 70,4 naar 74,9 procent. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in mei met bijna 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.