Extra meting: Consumentenvertrouwen verandert nauwelijks

© Hollandse Hoogte / ANP
Vanwege de coronacrisis meet het CBS tot en met juni het consumentenvertrouwen twee keer in plaats van een keer per maand. Dit is de laatste extra meting. Bij de reguliere meting vindt de waarneming grotendeels plaats in de eerste helft van de maand. De extra meting wordt uitgevoerd in de tweede helft van de maand en is bedoeld om een tussentijdse indicatie te geven van het verloop van het consumentenvertrouwen en onderliggende indicatoren. De extra meting voor juni geeft aan dat consumenten vrijwel even negatief zijn als eerder die maand.

Het consumentenvertrouwen in juni was -27. Bij de extra meting in de tweede helft van juni komt de vertrouwensindicator uit op -26. Dit komt doordat de koopbereidheid minder negatief is. Het oordeel over het economisch klimaat verandert niet.

Koopbereidheid minder negatief

De koopbereidheid gaat van -11 naar -8. Consumenten zijn over de financiële situatie in de komende 12 maanden minder negatief. Ook vinden zij de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan bij de reguliere meting. Consumenten oordelen echter over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden wat minder positief.

Oordeel over economische situatie onveranderd

Consumenten oordelen per saldo even negatief over de economische situatie als bij de reguliere meting in juni. De deelindicator economisch klimaat blijft staan op -52. Het oordeel over de economische situatie in de komende 12 maanden verbetert, terwijl het oordeel over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden verslechtert.

De extra metingen zijn nadrukkelijk geen vervanger van de reguliere statistieken en maken ook geen onderdeel uit van de reguliere reeks. De eerstvolgende publicatie van het consumentenvertrouwen is die van de reguliere meting op 22 juli.