Producentenvertrouwen herstelt verder

© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
In juni waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief. Het producentenvertrouwen ging van -25,1 in mei naar -15,1 in juni. Dat is de grootste verbetering in een maand tijd sinds de start van het onderzoek. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde enorm.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,6. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde (10,9) en in april 2020 de laagste waarde (-28,7). Vanaf april 2020 hebben negatief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2016juli5,1
2016augustus1,2
2016september3,4
2016oktober4,3
2016november3,4
2016december4,7
2017januari6
2017februari7
2017maart7,8
2017april8,3
2017mei6,1
2017juni7,2
2017juli6,6
2017augustus5,4
2017september8,5
2017oktober8,2
2017november9,1
2017december8,9
2018januari10,3
2018februari10,9
2018maart9,5
2018april8,2
2018mei9,8
2018juni7,7
2018juli6,3
2018augustus5,9
2018september5,7
2018oktober5,9
2018november7,2
2018december7,5
2019januari5,8
2019februari6,3
2019maart6,1
2019april6,7
2019mei4,7
2019juni3,3
2019juli3,9
2019augustus3,9
2019september3,3
2019oktober3,6
2019november2,8
2019december2,9
2020januari2,5
2020februari3,7
2020maart0,2
2020april-28,7
2020mei-25,1
2020juni -15,1

Oordeel over verwachte bedrijvigheid verbetert als nooit tevoren

In juni verbeterde het oordeel over de verwachte bedrijvigheid opnieuw zeer sterk. De ongekende verslechtering van dit oordeel in april is in twee maanden tijd grotendeels teniet gedaan. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook een fractie. Over de voorraden gereed product oordeelden producenten echter iets negatiever.

Alle deelindicatoren van het producentenvertrouwen waren negatief. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal afnemen dan ondernemers die een toename van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie klein vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille groot acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat de voorraad eindproduct als te groot beschouwt is groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt.

Verwachte bedrijvigheid (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandsaldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
2016juli3,8
2016augustus-1
2016september3,4
2016oktober8,7
2016november4,9
2016december5,9
2017januari6,2
2017februari8,3
2017maart9,7
2017april9,8
2017mei6,1
2017juni7,1
2017juli6
2017augustus4,9
2017september12,2
2017oktober9,8
2017november9,6
2017december7,4
2018januari13,3
2018februari16
2018maart12,6
2018april9
2018mei13,3
2018juni8,3
2018juli5
2018augustus4,3
2018september3,3
2018oktober5,2
2018november6,7
2018december10
2019januari5,6
2019februari3,6
2019maart2,8
2019april3,3
2019mei0,9
2019juni-1,2
2019juli-0,1
2019augustus2
2019september2
2019oktober3,1
2019november1,4
2019december0,4
2020januari1,8
2020februari3,1
2020maart-8
2020april-65
2020mei-44,9
2020juni-14,7

In alle branches vertrouwen minder negatief

In alle branches van de industrie was het producentenvertrouwen minder negatief dan in mei. Dat gold vooral voor de hout- en bouwmaterialenindustrie. Ondernemers in deze branche waren ook het minst negatief. Het meest negatief waren de ondernemers in de metaalindustrie. Hun vertrouwen verbeterde nauwelijks ten opzichte van mei.

Producentenvertrouwen industrie naar de belangrijkste bedrijfstakken (seizoengecorrigeerd)
 Juni 2020 (gemiddelde van de deelvragen)Mei 2020 (gemiddelde van de deelvragen)
Hout, bouw-
materialen
-1,3-21
Elektrotechnische
en machine
-8,3-20
Transportmiddelen-11,6-25,5
Voeding en
genotmiddelen
-12,7-22,2
Papier en grafische-14,2-24
Aardolie en chemie-14,7-23,6
Textiel, kleding,
leer
-27,3-30,1
Basismetaal,
metaalproducten
-28,8-29,7

Productie industrie 11 procent lager in april

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 11 procent lager dan in april 2019. Dat is de grootste daling sinds medio 2009. 

Vertrouwen Duitse industrie wat minder negatief

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) was in juni aanzienlijk minder negatief dan in mei. Dat is volledig toe te schrijven aan het oordeel over de verwachte bedrijvigheid. Nooit eerder is dit zo sterk verbeterd in een maand tijd. De stemming over de huidige bedrijvigheid bleef echter onveranderd negatief. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in april met 31 procent in vergelijking met een jaar eerder.