Helft bedrijven vreest voor voortbestaan door coronacrisis

© Hollandse Hoogte / Stijn Rademaker
Veel niet-financiële bedrijven vrezen voor hun voortbestaan als de coronacrisis lang aanhoudt. Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. Mocht de coronacrisis langer dan twaalf maanden duren dan verwacht 60 procent dat het doek voor hun bedrijf valt in de huidige vorm. Een ruime meerderheid van ondernemers gaat verder uit van afname in het tweede kwartaal van omzet en personeelssterkte door de coronacrisis. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin april onder bedrijven werd gehouden.

Uit het onderzoek van begin april blijkt dat ruim 15 procent van ondernemend Nederland op dat moment verwachtte de continuïteit van hun bedrijf niet te kunnen handhaven als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt en 31 procent als de crisis langer dan drie tot zes maanden duurt. Een groot aantal ondernemers (31 procent) geeft aan niet te kunnen zeggen hoe lang de crisis maximaal mag duren opdat de continuïteit van hun bedrijf niet in gevaar komt.

Kleinere bedrijven zijn het somberst                                        

Ruim 22 procent van de kleinere bedrijven (5 tot 20 werkzame personen) verwacht de crisis niet te overleven in de huidige vorm als deze langer dan twee maanden duurt. Mocht de crisis langer dan een half jaar duren dan vreest 56 procent van de kleinere bedrijven voor hun voortbestaan. Grotere bedrijven (50 of meer werkzame personen) verwachten minder snel in gevaar te komen.

Voortbestaan bedrijf bij aanhoudende coronacrisis, april 2020
Handhaving continuïteit bedrijfMaximaal 2 maanden (% ondernemers)3-6 maanden (% ondernemers)6-12 maanden (% ondernemers)12 maanden of langer (% ondernemers)Dat is niet te zeggen (% ondernemers)
Totaal
(5 of meer werkzame personen)
15,531,111,710,431,3
5 tot 20 werkzame personen22,134,19,07,327,6
20 tot 50 werkzame personen18,135,310,28,028,5
50 tot 100 werkzame personen15,532,011,710,630,1
100 of meer werkzame personen8,925,614,714,436,3
 

Horecaondernemers het meest pessimistisch over voortbestaan

In alle sectoren vrezen ondernemers voor de continuïteit van hun bedrijf. De ondernemers in de horeca zijn daarbij begin april het meest pessimistisch. Bijna 36 procent denkt het bedrijf gedurende hooguit twee maanden coronacrisis te kunnen continueren en 33 procent drie tot maximaal zes maanden. Slechts 5 procent verwacht langer dan een jaar op dezelfde voet door te gaan. Mocht de crisis meer dan zes maanden duren dan verwacht ook een meerderheid van de ondernemers in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt. Ondernemers in de verhuur en handel in onroerend zien de continuïteit van hun bedrijf het minst gevaar lopen door de coronacrisis: slechts 4 procent denkt het maximaal twee maanden vol te kunnen houden. In de detailhandel kan de helft van de ondernemers geen inschatting maken hoe lang hun bedrijf het kan volhouden. 

Voortbestaan bedrijf bij aanhoudende coronacrisis, april 2020
Handhaving continuiteit bedrijfMaximaal 2 maanden (% ondernemers)3-6 maanden (% ondernemers)6-12 maanden (% ondernemers)12 maanden of langer (% ondernemers)Dat is niet te zeggen (% ondernemers)
Horeca35,632,77519,6
Autohandel en -reparatie24,635,615,5519,4
Bouwnijverheid24,435,418,47,314,4
Cultuur, sport en recreatie13,745,212,54,324,3
Groothandel 9,939,312,211,227,4
Zakelijke dienstverlening15,433,212,39,130
Industrie14,427,911,69,936,2
Vervoer en opslag11,123,79,618,237,4
Detailhandel8,923,96,99,450,9
Verhuur en handel van
onroerend goed
4,112,19,539,734,6

Driekwart bedrijven verwacht omzetafname 

Ongeveer 75 procent van de ondernemers gaat uit van een afname van de omzet door corona in het tweede kwartaal, bijna 44 procent verwacht een omzetdaling van meer dan 20 procent. Slechts 6 procent van het totaal aantal ondernemers verwacht een omzettoename. Ondernemers die groei van omzet voorzien komen vooral voor in de detailhandel (27 procent) en vervoer en opslag (8 procent). Naast een omzetdaling verwacht een ruime meerderheid van bedrijven ook een afname van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht de hoeveelheid personeel met zelfs meer dan 20 procent te moeten reduceren als gevolg van de coronacrisis.

In de horeca, de auto- en motorbranche en de cultuur, sport en recreatiesector verwacht begin april ruim 90 procent van de ondernemers een afname van de omzet door corona. Veruit de meeste bedrijven verwachten afnames van meer dan 20 procent. In de horeca wordt voor het tweede kwartaal het meeste verlies aan werkgelegenheid verwacht, 85 procent verwacht het personeelsbestand te moeten afslanken, waarvan bijna 60 procent met meer dan 20 procent. In de auto- en motorbranche en in de sector cultuur, sport en recreatie verwacht ruim 60 procent van de ondernemers reductie van personeel.

Inschatting ondernemers effecten coronacrisis op 2e kwartaal 2020
Bedrijfstakzal >20% afnemen (% ondernemers)zal 10-20% afnemen (% ondernemers)max. 10% afnemen (% ondernemers)Stabiel blijven (% ondernemers)zal toenemen (% ondernemers)
Omzetontwikkeling
Totaal 43,519,512,818,55,7
Horeca90,92,51,03,62,0
Autohandel en -reparatie77,211,65,05,20,9
Cultuur, sport en recreatie76,17,47,08,90,6
Groothandel 47,023,911,913,53,7
Zakelijke dienstverlening42,823,116,915,51,8
Vervoer en opslag55,517,06,812,38,4
Industrie43,420,111,520,15,0
Bouwnijverheid20,931,522,224,01,4
Detailhandel 34,29,84,824,326,9
Verhuur en handel van
onroerend goed
19,88,519,750,21,8
Werkgelegenheid
Totaal 23,117,418,138,23,2
Horeca58,516,69,513,42,4
Zakelijke dienstverlening26,618,320,732,01,3
Autohandel en -reparatie26,125,314,134,40,0
Cultuur, sport en recreatie38,611,313,036,91,1
Vervoer en opslag22,619,819,930,110,7
Bouwnijverheid14,217,028,938,67,6
Industrie24,118,814,140,62,0
Groothandel 19,318,916,943,80,3
Detailhandel 14,715,39,949,42,4
Verhuur en handel van
onroerend goed
8,711,714,165,30,2

De resultaten komen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen. De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Doel van de samenwerking is completere informatie over het niet-financiële bedrijfsleven te vergaren tegen minder administratieve lasten. De gegevens voor zijn verzameld in de maand april 2020. In verband met actualiteit zijn deze aanvullende gegevens over de coronacrisis eerder vrijgegeven. Op 15 mei verschijnt het reguliere nieuwsbericht Ondernemersvertrouwen tweede kwartaal 2020.

Dit is een gezamenlijke publicatie van:

logobalk