Op consumenten gerichte branches voorzien minder omzet en werkgelegenheid

© Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers
Een meerderheid van ondernemers in consumentgerichte branches zoals de detailhandel, de horeca en de reisbranche, verwacht in het tweede kwartaal van 2020 minder omzet te behalen en met minder personeel te werken. Ook geven meer ondernemers aan dat het economisch klimaat verslechtert. Dat meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland april 2020, waarin maandelijks aan ondernemers wordt gevraagd een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen rond hun bedrijf.

In april waren er veel meer ondernemers die verwachtten dat de omzet gaat afnemen in het tweede kwartaal dan ondernemers die een toename van de omzet voorzien. Nog niet eerder in dit onderzoek waren er per saldo zoveel ondernemers negatief over de verwachte omzet als in april 2020. Een maand eerder, in maart, waren de ondernemers per saldo nog overwegend positief.

In de reisbranche voorzien nagenoeg alle ondernemers een lagere omzet. In de horeca denkt per saldo 90 procent een lagere omzet te behalen. Onder ondernemers actief in cultuur, sport, recreatie, auto- en motorhandelaren en reparateurs, en andere soorten persoonlijke dienstverlening verwacht per saldo 80 procent van de ondernemers een lagere omzet. Alleen in de detailhandel zijn de verwachtingen meer verdeeld. Hier verwacht 44 procent een lagere omzet in het tweede kwartaal, terwijl 20 procent een toename voorziet. 35 procent denkt dat de omzet gelijk blijft.

Verwachting omzet in de komende drie maanden
BedrijfstakApril 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)Maart 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)April 2019 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Reisbureaus, reisorganisatie en -info-100,012,539,9
Horeca-88,912,943,1
Cultuur, sport en recreatie-82,4-4,011,3
Autohandel en reparatie-81,6-9,70,0
Overige persoonlijke dienstverlening-78,2-4,70,9
Detailhandel (niet in auto's)-23,78,437,9

Afname werkgelegenheid verwacht

Naast de lagere omzet verwachtten in april veel ondernemers ook dat hun personeelssterkte gaat afnemen in het tweede kwartaal. Een maand eerder waren ondernemers per saldo nog positief over de verwachte personeelssterkte. In de horeca denkt per saldo meer dan de helft van de ondernemers met minder personeel te werken. Ook in de reisbranche, in de sport en recreatie en de overige persoonlijke dienstverlening verwacht circa de helft krimp van het personeelsbestand. In de detailhandel verwacht per saldo 1 op de 10 ondernemers met minder personeel te werken.

Verwachting personeelssterkte in de komende drie maanden
BedrijfstakApril 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)Maart 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)April 2019 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Reisbureaus, reisorganisatie en -info-51,85,848,6
Horeca-55,211,130,6
Cultuur, sport en recreatie-38,413,419,2
Autohandel en reparatie-38,13,35,7
Overige persoonlijke dienstverlening-43,8-6,36,7
Detailhandel (niet in auto's)-10,14,117,8

Weer meer ondernemers negatief over het economisch klimaat

In april waren er wederom meer ondernemers in consumentgerichte bedrijfstakken die verwachtten dat het economisch klimaat gaat verslechteren dan die aangaven te verwachten dat het gaat verbeteren. Per saldo waren er in april beduidend meer negatief gestemde ondernemers dan in maart 2020. Op 12 maart en in de weken daarna zijn ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht geworden.

Verwachting economisch klimaat in de komende drie maanden
BedrijfstakApril 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)Maart 2020 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)April 2019 (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
Reisbureaus, reisorganisatie en -info-99,3-78,421,0
Horeca-86,4-28,67,5
Cultuur, sport en recreatie-88,6-16,32,1
Autohandel en reparatie-81,8-13,9-3,0
Overige persoonlijke dienstverlening-75,7-12,7-7,9
Detailhandel (niet in auto's)-34,6-11,23,0