Aanvullende vragen COEN

De extra vragen binnen de Conjunctuurenquête over de mogelijke effecten van de coronacrisis op het bedrijf zijn begin april uitgevraagd en de ondernemers hebben in de loop van april geantwoord. De afgekondigde versoepelingen van een aantal coronamaatregelen in de loop van mei zijn dus niet meegenomen in de inschatting van de ondernemers. 
De drie gestelde vragen zijn:

Hoe lang verwacht u dat de situatie omtrent het Coronavirus mag duren om de continuïteit van uw bedrijf te kunnen handhaven?

Antwoordcategorieën:
- maximaal 2 maanden
- 3-6 maanden
- 6-12 maanden
- 12 maanden of langer
- dat is niet te zeggen

Wat zal naar verwachting het effect van het Coronavirus zijn op de omzet van uw bedrijf de komende drie maanden? 

Antwoordcategorieën:
- toename omzet > 20 procent
- toename omzet 10-20 procent
- toename omzet maximaal 10 procent
- omzet blijft stabiel
- afname omzet maximaal 10 procent
- afname omzet maximaal 10-20 procent
- afname omzet maximaal >20 procent

Wat zal naar uw verwachting het effect van het Coronavirus zijn op de werkgelegenheid bij uw bedrijf in de komende drie maanden? 

Antwoordcategorieën:
- toename werkgelegenheid > 20 procent
- toename werkgelegenheid 10-20 procent
- toename werkgelegenheid maximaal 10 procent
- werkgelegenheid blijft stabiel
- afname werkgelegenheid maximaal 10 procent
- afname werkgelegenheid maximaal 10-20 procent
- afname werkgelegenheid maximaal >20 procent