Aandeel jongvolwassenen dat naar Europees Nederland vertrekt

Om te bepalen welk deel van de jongvolwassenen die zijn geboren op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba, Caribisch Nederland voor Europees Nederland verruilt (al dan niet voor het volgen van een studie) is eerst het aantal jongvolwassenen per jaar bepaald. Dit aantal is gedeeld door het totaal aantal jongvolwassenen van één leeftijdsjaar dat is geboren op de voormalig Nederlandse Antillen of Aruba. In dit geval is het aantal 17- tot en met 25-jarigen gedeeld door 9. Op deze wijze is bepaald welk deel van de jongvolwassenen naar Europees Nederland vertrekt en welke deel dat doet om een studie te volgen.