Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2018

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2018.
Deze tabellen bevatten cijfers over de arbeidsparticipatie in Nederland in 2018. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd, geslacht, onderwijsniveau en het hebben van wel/geen startkwalificatie. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.