Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regio's Perioden Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2010 141.180 183
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2015 158.465 193
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2019 174.073 202
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2020* 178.485 205
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2010 78.685 161
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 80.495 156
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2019 91.469 170
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020* 95.643 176
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2010 164.394 279
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2015 227.889 365
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2019 244.436 379
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2020* 254.028 390
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2010 61.825 202
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2015 80.029 240
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2019 102.027 289
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2020* 99.865 280
Precariobelasting Amsterdam 2010 6.796 9
Precariobelasting Amsterdam 2015 7.379 9
Precariobelasting Amsterdam 2019 4.560 5
Precariobelasting Amsterdam 2020* 6.036 7
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2010 1.050 2
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 16.682 32
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2019 16.305 30
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020* 16.305 30
Precariobelasting Rotterdam 2010 22.627 38
Precariobelasting Rotterdam 2015 23.300 37
Precariobelasting Rotterdam 2019 22.329 35
Precariobelasting Rotterdam 2020* 22.692 35
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2010 382 1
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2015 554 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2019 604 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2020* 604 2
Toeristenbelasting Amsterdam 2010 25.693 33
Toeristenbelasting Amsterdam 2015 37.023 45
Toeristenbelasting Amsterdam 2019 111.569 129
Toeristenbelasting Amsterdam 2020* 199.269 228
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2010 3.916 8
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 6.216 12
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2019 10.883 20
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020* 11.209 21
Toeristenbelasting Rotterdam 2010 2.680 5
Toeristenbelasting Rotterdam 2015 3.637 6
Toeristenbelasting Rotterdam 2019 8.355 13
Toeristenbelasting Rotterdam 2020* 11.988 18
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2010 1.289 4
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2015 1.566 5
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2019 3.494 10
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2020* 3.240 9
Rioolheffing Amsterdam 2010 61.622 80
Rioolheffing Amsterdam 2015 65.153 79
Rioolheffing Amsterdam 2019 72.051 83
Rioolheffing Amsterdam 2020* 74.975 86
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2010 32.315 66
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 35.262 69
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2019 40.157 75
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020* 41.689 77
Rioolheffing Rotterdam 2010 61.081 104
Rioolheffing Rotterdam 2015 61.275 98
Rioolheffing Rotterdam 2019 73.570 114
Rioolheffing Rotterdam 2020* 76.736 118
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2010 33.842 110
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2015 37.126 111
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2019 38.365 109
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2020* 38.378 107
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2010 106.312 138
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2015 92.650 113
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2019 133.456 155
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2020* 138.913 159
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2010 67.035 137
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 58.960 115
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2019 62.761 117
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020* 65.560 120
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2010 80.438 136
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2015 106.043 170
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2019 95.414 148
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2020* 101.754 156
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2010 31.471 103
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2015 30.309 91
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2019 36.301 103
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2020* 40.431 113
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2010 15.292 20
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2015 13.747 17
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2019 15.832 18
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2020* 13.739 16
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2010 10.079 21
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2015 11.992 23
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2019 7.951 15
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2020* 8.597 16
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2010 13.478 23
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2015 11.769 19
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2019 8.258 13
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2020* 8.382 13
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2010 6.239 20
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2015 6.738 20
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2019 6.261 18
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2020* 5.839 16
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2010 2.876 4
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2015 4.001 5
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2019 6.438 7
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2020* 6.274 7
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2010 1.500 3
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2015 2.119 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2019 2.057 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2020* 2.061 4
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2010 4.761 8
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2015 6.627 11
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2019 4.880 8
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2020* 4.964 8
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2010 1.134 4
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2015 967 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2019 1.036 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2020* 1.024 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in duizenden euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2005 vergelijkbaar zijn. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste voorlopig en bij de tweede publicatie een jaar later definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 januari 2020:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst, definitieve cijfers worden in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.