Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regio's Perioden Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2015 158.465 193
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2020 178.485 205
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2023 282.983 307
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2024* 297.754 318
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 80.495 156
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 95.643 175
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2023 138.900 247
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2024* 146.222 258
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2015 227.889 365
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2020 254.028 390
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2023 299.330 451
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2024* 339.456 506
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2015 80.029 240
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2020 106.604 298
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2023 160.399 436
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2024* 171.257 457
Precariobelasting Amsterdam 2015 7.379 9
Precariobelasting Amsterdam 2020 6.036 7
Precariobelasting Amsterdam 2023 7.110 8
Precariobelasting Amsterdam 2024* 7.583 8
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 16.682 32
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 16.305 30
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2023 149 0
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2024* 155 0
Precariobelasting Rotterdam 2015 23.300 37
Precariobelasting Rotterdam 2020 22.692 35
Precariobelasting Rotterdam 2023 8.607 13
Precariobelasting Rotterdam 2024* 11.400 17
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2015 554 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2020 604 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2023 1.126 3
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2024* 1.153 3
Toeristenbelasting Amsterdam 2015 37.023 45
Toeristenbelasting Amsterdam 2020 199.269 228
Toeristenbelasting Amsterdam 2023 165.000 179
Toeristenbelasting Amsterdam 2024* 242.500 259
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 6.216 12
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 11.209 21
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2023 14.748 26
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2024* 16.188 29
Toeristenbelasting Rotterdam 2015 3.637 6
Toeristenbelasting Rotterdam 2020 11.988 18
Toeristenbelasting Rotterdam 2023 13.648 21
Toeristenbelasting Rotterdam 2024* 16.815 25
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2015 1.566 5
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2020 3.240 9
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2023 4.214 11
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2024* 4.514 12
Rioolheffing Amsterdam 2015 65.153 79
Rioolheffing Amsterdam 2020 74.975 86
Rioolheffing Amsterdam 2023 86.675 94
Rioolheffing Amsterdam 2024* 98.136 105
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 35.262 69
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020 41.689 76
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2023 51.247 91
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2024* 54.240 96
Rioolheffing Rotterdam 2015 61.275 98
Rioolheffing Rotterdam 2020 76.736 118
Rioolheffing Rotterdam 2023 95.576 144
Rioolheffing Rotterdam 2024* 106.864 159
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2015 37.126 111
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2020 40.889 114
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2023 46.309 126
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2024* 48.759 130
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2015 92.650 113
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2020 138.913 159
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2023 187.438 203
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2024* 196.502 210
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 58.960 115
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020 65.560 120
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2023 104.893 187
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2024* 111.486 197
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2015 106.043 170
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2020 101.754 156
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2023 115.382 174
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2024* 124.198 185
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2015 30.309 91
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2020 40.431 113
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2023 55.942 152
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2024* 60.537 162
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2015 13.747 17
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2020 13.739 16
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2023 13.595 15
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2024* 22.132 24
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2015 11.992 23
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2020 8.597 16
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2023 8.041 14
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2024* 13.666 24
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2015 11.769 19
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2020 8.382 13
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2023 9.510 14
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2024* 16.216 24
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2015 6.738 20
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2020 5.839 16
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2023 4.540 12
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2024* 6.946 19
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2015 4.001 5
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2020 6.274 7
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2023 6.691 7
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2024* 6.841 7
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2015 2.119 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2020 2.061 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2023 2.328 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2024* 2.426 4
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2015 6.627 11
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2020 4.964 8
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2023 4.725 7
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2024* 5.246 8
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2015 967 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2020 1.024 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2023 1.154 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2024* 1.243 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in duizenden euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2005 vergelijkbaar zijn. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste voorlopig en bij de tweede publicatie een jaar later definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 29 januari 2024:
De voorlopige cijfers voor 2024 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2023 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst, definitieve cijfers worden in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.