Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regio's Perioden Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2015 158.465 193
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2020 178.485 205
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2021 218.453 250
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2022* 222.839 252
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 80.495 156
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 95.643 175
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2021 109.282 200
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 112.136 203
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2015 227.889 365
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2020 254.028 390
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2021 260.855 400
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2022* 271.450 414
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2015 80.029 240
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2020 106.604 298
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2021 113.445 316
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2022* 131.975 365
Precariobelasting Amsterdam 2015 7.379 9
Precariobelasting Amsterdam 2020 6.036 7
Precariobelasting Amsterdam 2021 6.931 8
Precariobelasting Amsterdam 2022* 2.681 3
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 16.682 32
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 16.305 30
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2021 16.305 30
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 140 0
Precariobelasting Rotterdam 2015 23.300 37
Precariobelasting Rotterdam 2020 22.692 35
Precariobelasting Rotterdam 2021 21.984 34
Precariobelasting Rotterdam 2022* 8.052 12
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2015 554 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2020 604 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2021 622 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2022* 673 2
Toeristenbelasting Amsterdam 2015 37.023 45
Toeristenbelasting Amsterdam 2020 199.269 228
Toeristenbelasting Amsterdam 2021 120.000 137
Toeristenbelasting Amsterdam 2022* 135.000 153
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 6.216 12
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 11.209 21
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2021 10.545 19
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 14.241 26
Toeristenbelasting Rotterdam 2015 3.637 6
Toeristenbelasting Rotterdam 2020 11.988 18
Toeristenbelasting Rotterdam 2021 13.216 20
Toeristenbelasting Rotterdam 2022* 10.731 16
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2015 1.566 5
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2020 3.240 9
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2021 3.914 11
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2022* 3.914 11
Rioolheffing Amsterdam 2015 65.153 79
Rioolheffing Amsterdam 2020 74.975 86
Rioolheffing Amsterdam 2021 77.525 89
Rioolheffing Amsterdam 2022* 82.350 93
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 35.262 69
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020 41.689 76
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2021 42.774 78
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 44.403 80
Rioolheffing Rotterdam 2015 61.275 98
Rioolheffing Rotterdam 2020 76.736 118
Rioolheffing Rotterdam 2021 82.176 126
Rioolheffing Rotterdam 2022* 85.584 131
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2015 37.126 111
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2020 40.889 114
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2021 42.742 119
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2022* 43.791 121
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2015 92.650 113
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2020 138.913 159
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2021 174.564 200
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2022* 175.815 199
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 58.960 115
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020 65.560 120
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2021 80.050 146
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 87.151 158
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2015 106.043 170
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2020 101.754 156
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2021 105.271 161
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2022* 105.904 162
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2015 30.309 91
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2020 40.431 113
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2021 50.547 141
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2022* 53.201 147
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2015 13.747 17
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2020 13.739 16
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2021 13.742 16
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2022* 14.122 16
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2015 11.992 23
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2020 8.597 16
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2021 8.399 15
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 8.120 15
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2015 11.769 19
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2020 8.382 13
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2021 8.525 13
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2022* 8.627 13
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2015 6.738 20
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2020 5.839 16
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2021 5.048 14
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2022* 4.740 13
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2015 4.001 5
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2020 6.274 7
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2021 6.274 7
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2022* 6.277 7
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2015 2.119 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2020 2.061 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2021 2.106 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2022* 2.156 4
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2015 6.627 11
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2020 4.964 8
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2021 4.858 7
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2022* 4.736 7
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2015 967 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2020 1.024 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2021 1.033 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2022* 1.148 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in duizenden euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2005 vergelijkbaar zijn. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste voorlopig en bij de tweede publicatie een jaar later definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 3 februari 2022:
De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst, definitieve cijfers worden in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.