Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) Regio's Perioden Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro (1 000 euro) Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (euro/inwoner)
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2010 141.180 183
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2015 158.465 193
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2020 178.485 205
Totaal onroerendezaakbelasting Amsterdam 2021* 218.453 250
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2010 78.685 161
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 80.495 156
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 95.643 175
Totaal onroerendezaakbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2021* 109.282 199
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2010 164.394 279
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2015 227.889 365
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2020 254.028 390
Totaal onroerendezaakbelasting Rotterdam 2021* 260.855 400
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2010 61.825 202
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2015 80.029 240
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2020 106.604 298
Totaal onroerendezaakbelasting Utrecht (gemeente) 2021* 113.445 316
Precariobelasting Amsterdam 2010 6.796 9
Precariobelasting Amsterdam 2015 7.379 9
Precariobelasting Amsterdam 2020 6.036 7
Precariobelasting Amsterdam 2021* 6.931 8
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2010 1.050 2
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 16.682 32
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 16.305 30
Precariobelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2021* 16.305 30
Precariobelasting Rotterdam 2010 22.627 38
Precariobelasting Rotterdam 2015 23.300 37
Precariobelasting Rotterdam 2020 22.692 35
Precariobelasting Rotterdam 2021* 21.984 34
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2010 382 1
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2015 554 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2020 604 2
Precariobelasting Utrecht (gemeente) 2021* 622 2
Toeristenbelasting Amsterdam 2010 25.693 33
Toeristenbelasting Amsterdam 2015 37.023 45
Toeristenbelasting Amsterdam 2020 199.269 228
Toeristenbelasting Amsterdam 2021* 120.000 137
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2010 3.916 8
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2015 6.216 12
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2020 11.209 21
Toeristenbelasting 's-Gravenhage (gemeente) 2021* 10.545 19
Toeristenbelasting Rotterdam 2010 2.680 5
Toeristenbelasting Rotterdam 2015 3.637 6
Toeristenbelasting Rotterdam 2020 11.988 18
Toeristenbelasting Rotterdam 2021* 13.216 20
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2010 1.289 4
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2015 1.566 5
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2020 3.240 9
Toeristenbelasting Utrecht (gemeente) 2021* 3.914 11
Rioolheffing Amsterdam 2010 61.622 80
Rioolheffing Amsterdam 2015 65.153 79
Rioolheffing Amsterdam 2020 74.975 86
Rioolheffing Amsterdam 2021* 77.525 89
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2010 32.315 66
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 35.262 69
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020 41.689 76
Rioolheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2021* 42.774 78
Rioolheffing Rotterdam 2010 61.081 104
Rioolheffing Rotterdam 2015 61.275 98
Rioolheffing Rotterdam 2020 76.736 118
Rioolheffing Rotterdam 2021* 82.176 126
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2010 33.842 110
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2015 37.126 111
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2020 40.889 114
Rioolheffing Utrecht (gemeente) 2021* 42.742 119
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2010 106.312 138
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2015 92.650 113
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2020 138.913 159
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Amsterdam 2021* 174.564 200
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2010 67.035 137
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2015 58.960 115
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2020 65.560 120
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 's-Gravenhage (gemeente) 2021* 80.050 146
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2010 80.438 136
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2015 106.043 170
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2020 101.754 156
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rotterdam 2021* 105.271 161
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2010 31.471 103
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2015 30.309 91
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2020 40.431 113
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Utrecht (gemeente) 2021* 50.547 141
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2010 15.292 20
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2015 13.747 17
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2020 13.739 16
Secretarieleges burgerzaken Amsterdam 2021* 13.742 16
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2010 10.079 21
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2015 11.992 23
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2020 8.597 16
Secretarieleges burgerzaken 's-Gravenhage (gemeente) 2021* 8.399 15
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2010 13.478 23
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2015 11.769 19
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2020 8.382 13
Secretarieleges burgerzaken Rotterdam 2021* 8.525 13
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2010 6.239 20
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2015 6.738 20
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2020 5.839 16
Secretarieleges burgerzaken Utrecht (gemeente) 2021* 5.048 14
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2010 2.876 4
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2015 4.001 5
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2020 6.274 7
Begraafplaatsrechten Amsterdam 2021* 6.274 7
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2010 1.500 3
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2015 2.119 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2020 2.061 4
Begraafplaatsrechten 's-Gravenhage (gemeente) 2021* 2.106 4
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2010 4.761 8
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2015 6.627 11
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2020 4.964 8
Begraafplaatsrechten Rotterdam 2021* 4.858 7
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2010 1.134 4
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2015 967 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2020 1.024 3
Begraafplaatsrechten Utrecht (gemeente) 2021* 1.033 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote opbrengsten van een deel van de gemeentelijke heffingen in duizenden euro's en in euro's per inwoner. Het gaat om de heffingen die in de tijd vanaf het verslagjaar 2005 vergelijkbaar zijn. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie, zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Bij de berekening van de heffingen in euro per inwoner, wordt uitgegaan van voorlopige inwoneraantallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste voorlopig en bij de tweede publicatie een jaar later definitief.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 27 januari 2021:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe voorlopige cijfers worden in de maand januari/februari van het begrotingsjaar geplaatst, definitieve cijfers worden in de maand januari/februari volgende op het begrotingsjaar geplaatst. De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de aanpassingen gering van omvang. De aanpassingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaar aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.
Gemeentelijke heffingen euro/inwoner
De opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies. Bij belastingen stroomt de opbrengst naar de algemene middelen van de gemeente. Bij retributies of doelheffingen moet de opbrengst voor een bepaald doel worden gebruikt.